Giáo Dục

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 25 – Tiết 1


Giải sách Cùng em học Toán lớp 2

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 25 – Tiết 1 hướng dẫn các em học sinh Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 – Tiết 1. Một phần năm – Tuần 25 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 giúp các em luyện tập, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 25 – Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 – Tiết 1. Một phần năm – Tuần 25 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 2

Lời giải chi tiết

Câu 1. Tô màu vào 1/5 số hình trong mỗi hình vẽ sau:

Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 25 - Tiết 1

Phương pháp:

Muốn tìm 1/5 của một số thì ta lấy số đó chia cho 5.

Cách giải:

a) Hình đã cho có 15 hình tam giác.

Vì 15 : 5 = 3 nên cần tô màu 3 hình.

b) Hình đã cho có 15 con mèo.

Vì 15 : 5 = 3 nên cần tô màu 3 con mèo.

Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 25 - Tiết 1

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

5:1=… 5:5=… 25:5=…

5×3=… 15:5=… 15:3=…

5×2=… 10:5=… 10:2=…

5×4=… 20:5=… 20:4=…

Phương pháp:

Tìm giá trị của phép nhân từ đó tìm được thương của phép chia liên quan.

Cách giải:

5 : 1 = 5

5 : 5 = 1

25 : 5 = 5

5 × 3 = 15

15 : 5 = 3

15 : 3 = 5

5 × 2 = 10

10 : 5 = 2

10 : 2 = 5

5 × 4 = 20

20 : 5 = 4

20 : 4 = 5

Câu 3. Viết số thích hợp vào ô trống:

Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 25 - Tiết 1

Phương pháp:

– Trong phép nhân, muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

– Muốn tìm tích ta lấy hai thừa số đã cho nhân với nhau.

Cách giải:

Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 25 - Tiết 1

Câu 4. Giải bài toán: Lớp 2A có 35 bạn, chia đều ra các nhóm, mỗi nhóm 5 bạn. Hỏi lớp 2A chia làm bao nhiêu nhóm?

Phương pháp:

Muốn tìm số nhóm ta lấy số học sinh của lớp 2A chia cho 5.

Cách giải:

Lớp 2A chia làm số nhóm là:

35 : 5 = 7 (nhóm)

Đáp số: 7 nhóm.

Trên đây là bài Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 25 – Tiết 1. Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 2 và Tiếng Việt 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button