Giáo Dục

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 25 – Tiết 2


Giải sách Cùng em học Toán lớp 2

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 25 – Tiết 2 hướng dẫn các em học sinh Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 27, 28, 29 – Tiết 2. Giờ, phút. Thực hành xem đồng hồ – Tuần 25 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 giúp các em luyện tập, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 25 – Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 27, 28, 29 – Tiết 2. Giờ, phút. Thực hành xem đồng hồ – Tuần 25 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 2

Lời giải chi tiết:

Câu 1. Tính (theo mẫu):

Mẫu: 2×6:3=12:3=4

2×9:3=…

20:5×6=…

Phương pháp:

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Cách giải:

2 × 9 : 3 = 18 : 3 = 6

20 : 5 × 6 = 4 × 6 = 24

Câu 2. Nối mỗi câu với đồng hồ thích hợp:

Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 25 - Tiết 2

Phương pháp:

Đọc các câu của các ô bên trái.

Xem giờ của các đồng hồ bên phải rồi ghép với câu tương ứng.

Cách giải:

Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 25 - Tiết 2

Câu 3. Tính (theo mẫu):

Mẫu: 5 giờ + 2 giờ = 7 giờ

9 giờ – 3 giờ = 6 giờ

4 giờ + 3 giờ = ……

12 giờ + 5 giờ = ……

8 giờ – 3 giờ = ……

18 giờ – 10 giờ = ……

Phương pháp:

Tính cộng hoặc trừ các số và giữ nguyên đơn vị giờ ở kết quả.

Cách giải:

4 giờ + 3 giờ = 7 giờ

12 giờ + 5 giờ = 17 giờ

8 giờ – 3 giờ = 5 giờ

18 giờ – 10 giờ = 8 giờ

Câu 4. Giải bài toán: Lớp 2A có 7 nhóm học tập, mỗi nhóm có 5 bạn. Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu bạn?

Phương pháp:

Muốn tìm số học sinh của lớp 2A thì ta lấy số học sinh của mỗi nhóm nhân với số nhóm.

Cách giải:

Lớp 2A có số học sinh là:

5 × 7 = 35 (học sinh)

Đáp số: 35 học sinh.

Vui học: Vẽ thêm kim giờ, kim phút vào đồng hồ cho thích hợp:

Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 25 - Tiết 2

Phương pháp:

Vẽ thêm kim giờ và kim phút vào các đồng hồ.

– Giờ tròn: Kim phút chỉ vào số 12; kim giờ chỉ vào đúng số giờ.

Giờ chiều thì tìm số kim giờ đang chỉ trên mặt đồng hồ bằng cách lấy số giờ đã cho trừ đi 12.

– Giờ lẻ: Tính từ số 12, mỗi khoảng giữa hai số liên tiếp bằng 5 phút; kim giờ chỉ vào giữa hai số giờ.

Cách giải:

Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 25 - Tiết 2

Trên đây là bài Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 25 – Tiết 2. Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 2 và Tiếng Việt 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button