Giáo Dục

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 26 – Tiết 1


Giải sách Cùng em học Toán lớp 2

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 26 – Tiết 1 hướng dẫn các em học sinh Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 30, 31 – Tiết 1. Tìm số bị chia – Tuần 26 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 giúp các em luyện tập, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 26 – Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 30, 31 – Tiết 1. Tìm số bị chia – Tuần 26 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 2

Bạn đang xem: Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 26 – Tiết 1

Lời giải chi tiết:

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ trống (theo mẫu):

Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 25 - Tiết 2

Phương pháp:

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Cách giải:

Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 25 - Tiết 2

Câu 2. Tìm x:

X : 4 = 3

X : 3 = 2

X : 5 = 3

Phương pháp:

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Cách giải:

– x : 4 = 3

X = 3 × 4

X = 12

– x : 3 = 2

X = 2 × 3

X = 6

– x : 5 = 3

X = 3 × 5

X = 15

Câu 3. Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ:

Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 25 - Tiết 2

Phương pháp:

Vẽ thêm kim dài chỉ phút vào đồng hồ.

Đếm số phút bắt đầu từ số 12; xoay theo chiều kim đồng hồ, mỗi khoảng giữa hai số liên tiếp bằng 5 phút.

Cách giải:

Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 25 - Tiết 2

Câu 4.Giải bài toán: Cô có một số kẹo chia đều cho 5 bạn, mỗi bạn được 3 chiếc kẹo. Hỏi cô có bao nhiêu chiếc kẹo?

Phương pháp:

Muốn tìm số kẹo của cô ta lấy số kẹo của mỗi bạn nhân với số bạn.

Cách giải:

Cô có số chiếc kẹo là:

3 × 5 = 15 (chiếc kẹo)

Đáp số: 15 chiếc kẹo.

Trên đây là bài Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 26 – Tiết 1. Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 2 và Tiếng Việt 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button