Giáo Dục

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 27 – Tiết 2


Giải sách Cùng em học Toán lớp 2

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 27 – Tiết 2 hướng dẫn các em học sinh Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 35, 36 – Tiết 2. Luyện tập chung – Tuần 27 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 giúp các em luyện tập, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 27 – Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 35, 36 – Tiết 2. Luyện tập chung – Tuần 27 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 2

Lời giải chi tiết

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

0 + 3 =… 3 + 0 =… 0 × 3 =… 3 × 0 =…

4 × 1 =… 1 × 4 =… 4 : 1 =… 4 : 4 =…

0 : 2 =… 0 : 5 =… 0 : 3 =… 0 : 4 =…

Phương pháp:

Tìm giá trị của các phép tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải:

0 + 3 = 3

3 + 0 = 3

0 × 3 = 0

3 × 0 = 3

4 × 1 = 4

1 × 4 = 4

4 : 1 = 4

4 : 4 = 1

0 : 2 = 0

0 : 5 = 0

0 : 3 = 0

0 : 4 = 0

Câu 2. Tính (theo mẫu):

Mẫu: 4cm × 2 = 8cm

8cm : 2 = 4cm

3dm × 4 = ……

12dm : 4 = ……

10l × 3 =…

30l : 3 =…

Phương pháp:

Thực hiện phép tính với các số rồi viết lại đơn vị vào sau kết quả vừa tìm được.

Cách giải:

3dm × 4 = 12dm

12dm : 4 = 3dm

10l × 3 = 30l

30l : 3 = 10l

Câu 3. Tìm x:

X × 3 = 30

2 × x = 10

X : 4 = 5

Phương pháp:

– Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

– Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Cách giải:

– x × 3 = 30

X = 30 : 3

X = 10

– 2 × x = 10

X = 10 : 2

X = 5

– x : 4 = 5

X = 5 × 4

X = 20

Câu 4. Giải bài toán: Người ta xếp đều 30 chiếc cốc vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu chiếc cốc?

Phương pháp:

Muốn tìm số cốc ở mỗi hộp ta lấy số chiếc cốc chia đều cho số hộp.

Cách giải:

Mỗi hộp có số chiếc cốc là:

30 : 5 = 6 (chiếc)

Đáp số: 6 chiếc.

Vui học: Mẹ có 12l sữa. Mẹ định chia đều vào các can bằng nhau. Hỏi mẹ có bao nhiêu cách chia? Nêu cụ thể số can và số lít sữa trong mỗi can ở từng cách chia.

Phương pháp:

Tìm các phép chia 12 với một số sao cho phép chia ấy không có dư.

Đếm và liệt kê các phép chia đó.

Cách giải:

Ta có: 12 : 1 = 12;

12 : 2 = 6;

12 : 3 = 4;

12 : 4 = 3;

12 : 6 = 2;

12 : 12 = 1.

Vậy mẹ có 6 cách chia.

Cách 1: Mẹ có 1 can 12 lít.

Cách 2: Mẹ có 2 can, mỗi can 6 lít.

Cách 3: Mẹ có 3 can, mỗi can 4 lít.

Cách 4: Mẹ có 4 can, mỗi can 3 lít.

Cách 5: Mẹ có 6 can, mỗi can 2 lít.

Cách 6: Mẹ có 12 can, mỗi can 1 lít.

Trên đây là bài Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 27 – Tiết 2. Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 2 và Tiếng Việt 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button