Giáo Dục

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 3 – Tiết 2


Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 3 – Tiết 2 hướng dẫn các em học sinh Giải bài tập 1, 2, 3, 4 có lời giải cùng hướng dẫn chi tiết giúp các em luyện tập, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi đạt kết quả cao.

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 3 – Tiết 2 câu 1

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

34 + 16

27 + 63

59 + 21

9 + 3

9 + 7

Phương pháp:

– Đặt tính: Các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

– Tính: Thực hiện phép cộng lần lượt từ phải sang trái.

Cách giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 3 - Tiết 2

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 3 – Tiết 2 câu 2

Câu 2. Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 3 - Tiết 2 câu 2

Phương pháp:

– Đếm số lượng các vật có trong hình.

– Điền số còn thiếu, thực hiện phép tính và viết kết quả vào ô trống cuối cùng.

Cách giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 3 - Tiết 2 câu 2

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 3 – Tiết 2 câu 3

Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)

9 + 2 =…

2 + 9 =…

9 + 5 =…

5 + 9 =…

9 + 8 =…

8 + 9 =…

9 + 7 =…

7 + 9 =…

b)

9 + 1 + 4 = ….

9 + 5 = ….

9 + 1 + 8 = …

9 + 9 = …

9 + 1 + 5 = ….

9 + 6 = ….

Phương pháp:

Thực hiện phép tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

a) Khi đổi chỗ hai số hạng trong một phép tính cộng thì tổng không thay đổi.

b) Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải:

a)

9 + 2 = 11

2 + 9 = 11

9 + 5 = 14

5 + 9 = 14

9 + 8 = 17

8 + 9 = 17

9 + 7 = 16

7 + 9 = 16

b)

9 + 1 + 4 = 14

9 + 5 = 14

9 + 1 + 8 = 18

9 + 9 = 18

9 + 1 + 5 = 15

9 + 6 = 15

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 3 – Tiết 2 câu 4

Câu 4. Giải bài toán: Tổ em có 9 bạn gái và 8 bạn trai. Hỏi tổ em có tất cả bao nhiêu bạn?

Phương pháp:

Muốn tìm tổ em có tất cả bao nhiêu bạn thì em lấy số bạn gái cộng với số bạn trai.

Cách giải:

Tổ em có tất cả số bạn là:

9 + 8 = 17 (bạn)

Đáp số: 17 bạn.

Học vui

Quan sát hình vẽ dưới đây, viết tóm tắt bài toán và giải bài toán đó.

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 3 - Tiết 2 câu 4

Phương pháp:

Đếm số cá của từng con mèo rồi viết một đề toán thích hợp và giải.

Cách giải:

Tóm tắt:

Mèo Mướp: 6 con cá

Mèo Miu: 4 con cá

Cả hai: ? con cá

Bài giải

Mèo Mướp và Mèo Miu có tất số con cá là:

6 + 4 = 10 (con cá)

Đáp số: 10 con cá.

Trên đây là Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 – Tiết 2. 26 + 4; 36 + 24. 9 cộng với một số: 9 + 5 – Tuần 3 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 nhằm hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 3 lớp 2, về đọc, viết, tính toán các dạng toán. Ngoài bài Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 3 – Tiết 2, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 2Tiếng Việt 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button