Giáo Dục

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 35 – Tiết 2


Giải sách Cùng em học Toán lớp 2

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 35 – Tiết 2 hướng dẫn các em học sinh Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 62 – Tiết 2. Luyện tập chung – Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 2, giúp các em luyện tập, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 35 – Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 62 – Tiết 2. Luyện tập chung – Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 2

Bạn đang xem: Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 35 – Tiết 2

Lời giải chi tiết

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

48 + 26

90 − 32

452 + 216

976 − 345

Phương pháp:

– Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Cộng hoặc trừ các số cùng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

Cách giải:

Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 35 - Tiết 2

Câu 2. Tính chu vi hình tứ giác ABCD biết độ dài các cạnh là: AB = 7dm; BC = 5dm; CD = 8dm; AD = 9dm.

Phương pháp:

Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài 4 cạnh của hình đó.

Cách giải:

Chu vi hình tứ giác ABCD là:

7 + 5 + 8 + 9 = 29 (cm)

Đáp số: 29 cm.

Câu 3. Tính:

a, 47 + 18 − 26 =…

b) 3× 8 : 4 =…

c) 5× 8 − 32 =…

d) 36: 4 + 17 =…

Phương pháp:

Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải.

Cách giải:

a) 47 + 18 – 26 = 39

b) 3 × 8 : 4 = 24 : 4 = 6

c) 5 × 8 – 32 = 40 – 32 = 8

d) 36 : 4 + 17 = 9 + 17 = 26

Câu 4. Giải bài toán: Bạn Huy cân nặng 33kg. Bạn Hoa nhẹ hơn bạn Huy 4kg. Hỏi bạn Hoa cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam.

Phương pháp:

Tìm cân nặng của bạn Hoa bằng cách lấy cân nặng của bạn Huy trừ đi 4kg.

Cách giải:

Bạn Hoa cân nặng số ki-lô-gam là:

33 – 4 = 29 (kg)

Đáp số: 29 kg.

Vui học: Đặt một bài toán hay câu đố về nội dung em thích nhất trong Toán 2 và trao đổi với bạn.

Phương pháp:

Em tự đặt một đề toán về nội dung em yêu thích rồi giải.

Cách giải:

Đề bài: Em có 35 búp bê. Mai cho em thêm 7 búp bê nữa. Hỏi khi đó em tất cả bao nhiêu búp bê?

Giải

Em có tất cả số búp bê là:

35 + 7 = 42 (búp bê)

Đáp số: 42 búp bê.

Trên đây là bài Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 35 – Tiết 2. Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 2 và Tiếng Việt 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button