Giáo Dục

Giải địa lí 7 bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi – trang 64 địa lí 7. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 7 bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI HỌC

1. Lịch sử và dân cư

a. Sơ lược lịch sử

 • Châu Phi có nền văn minh sông Nile rực rỡ
 • Thế kỉ XVI đến XIX: 125 triệu người da đen châu Phi bị đưa sang châu Mĩ làm nô lệ
 • Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX: gần toàn bộ châu Phi bị chiếm làm thuộc địa.
 • Từ những năm 60 của thế kỉ XX: các nước lần lượt dành độc lập.

b. Dân cư

 • Phân bố rất không đều. Tập trung đông ở nông thôn và các thành phố lớn, thưa thớt nơi hoang mạc và rừng rậm….

2. Bùng nổ sân số và xung đột sắc tộc:

a. Bùng nổ dân số:

 • Châu Phi có 818 triệu dân (2001) chiếm 13,4% thế giới
 • Tỉ lệ gia tăng tự nhiên vào loại cao nhất thế giới > 2,4 %.
 • Nằm ở Trung Phi (Ê-ti-ô-pia, Tan-đa-ni-a, Ni-giê-ri-a..)

b. Xung đột tộc người

 • Sự bùng nổ dân số, xung đột tộc người, đại dịch AIDS và sự can thiệp của nước ngoài là nguyên nhân chủ yếu làm kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội Châu Phi.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Dựa vào hình 29.1 và kiến thức đã học, trình bày sự phân bố dân cư….

Dựa vào hình 29.1 và kiến thức đã học, trình bày sự phân bố dân cư ở châu Phi. Tại sao dân cư châu Phi phân bố không đều?

Trả lời:

Sự phân bố dân cư ở châu Phi:

Dân cư châu Phi phân bố không đều là do:

 • Hoang mạc hầu như không có người. Dân cư thường tập trung trong các ốc đảo, các đô thị có quy mô nhỏ và các đô thị này rất thưa thớt.
 • Môi trường nhiệt đới có mật độ dân cư trung bình, có nhiều thành phố từ 1 đến 5 triệu dân.
 • Môi trường xích đạo ẩm có mật độ dân cư khá cao, có những thành phố trên 5 triệu dân.
 • Riêng vùng ven sông Nin có mật độ dân cư cao nhất, vì ở đây có châu thổ phì nhiêu.

Câu 2: Tìm trên hình 29.1 các thành phố châu Phi có từ 1 triệu dân trở lên….

Tìm trên hình 29.1 các thành phố châu Phi có từ 1 triệu dân trở lên. Các thành phố này phân bố chủ yếu ở đâu?

Trả lời:

Sự phân bố các thành phố châu Phi có từ 1 triệu dân trở lên:

 • Đông Phi: A-đi A-bê-ba, Nai-rô-đi, Đai-et Xa-lam.
 • Tây Phi: Đa-ca, Cô-na-cri, A-bit-gian, Ac-cra, La-gôt, Kin-sa-xa, Lu-an-đa.
 • Nam Phi: Kêp-tao, Đuôc-ban, Ma-pu-tô, Giô-han-ne-xbua.
 • Bắc Phi: An-giê, Tri-pô-li, A-lêch-xan-đri-a và Cai-rô…

Quan sát bản đồ ta thấy, hầu như tất cả các  thành phố này phân bố chủ yếu ở ven biển.

Câu 3: Tìm trên bản đồ các quốc gia trong bảng số liệu, cho biết:

 • Các quốc gia có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao hơn mức trung bình nằm ở vùng nào của châu Phi?
 • Các quốc gia có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp hơn mức trung bình nằm ở vùng nào của châu Phi?

Trả lời:

 • Các quốc gia có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao hơn mức trung bình: Ê-ti-ô-pi-a (2,9%), Tan-da-ni-a (2,8%), Ni-giê-ri-a (2,7%), Các quốc gia này ở khu vực Tây Phi.
 • Các quốc gia có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp hơn mức trung bình: CH Nam Phi (1,1%) ở khu vực Nam Phi và Ai Cập (2,1%) ở khu vực Bắc Phi.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Trình bày và giải thích sự phân bố dân cư châu Phi.

Trả lời:

Phân bố rất không đều. Tập trung đông ở nông thôn và các thành phố lớn, thưa thớt nơi hoang mạc và rừng rậm…Cụ thể như sau:

 • Mật độ dưới 2 người/km2: hoang mạc Xa-ha-ra, hoang mạc Na- mip và hoang mạc Ca-la-ha-ri.
 • Từ 2 đến 20 người/km2: miền núi At-lat, đại bộ phận lãnh thổ châu Phi.
 • Từ 21 đến 50 người/km2: ven vịnh Ghi-nê, lưu vực sông Ni-giê, quanh hồ Vich-to-ri-a.
 • Trên 50 người/km2: vùng ven sông Nin.

Dân cư phân bố không đều là do:

 • Hoang mạc hầu như không có người. Dân cư thường tập trung trong các ốc đảo, các đô thị có quy mô nhỏ và các đô thị này rất thưa thớt.
 • Môi trường nhiệt đới có mật độ dân cư trung bình, có nhiều thành phố từ 1 đến 5 triệu dân.
 • Môi trường xích đạo ẩm có mật độ dân cư khá cao, có những thành phố trên 5 triệu dân.
 • Riêng vùng ven sông Nin có mật độ dân cư cao nhất, vì ở đây có châu thổ phì nhiêu.

Câu 2: Những nguyên nhân xã hội nào đã kìm hãm sự phát triển kinh tế….

Những nguyên nhân xã hội nào đã kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội của châu Phi?

Trả lời:

Có rất nhiều các nguyên nhân xã hội làm kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội châu Phi. Trong đó, không thể không nhắc đến một sôc các nguyên nhân chính sau:

 • Sự bùng nổ dân số
 • Xung đột tộc người
 • Đại dịch AIDS
 • Sự can thiệp của nước ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button