Giáo Dục

Giải địa lí 7 bài 3: Quần cư. Đô thị hóa

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 3: Quần cư. Đô thị hóa – trang 10 địa lí 7. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 7 bài 3: Quần cư. Đô thị hóa nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI HỌC

1. Quần cư nông thôn và quần cư đô thị

Có hai kiểu quần cư chính: Quần cư nông thôn và quần cư đô thị

Đặc điểm

Quần cư nông thôn

Quần cư đô thị

Khái niệm

Quần cư nông thôn: là hình thức tổ chức sinh sống dựa vào hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp hay ngư nghiệp.

Quần cư đô thị là hình thức tổ chức sinh sống dựa vào hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất công nghiệp và dịch vụ

Mật độ dân cư

Thấp

Cao

Nhà cửa

Làng mạc, thôn xóm xen kẽ với ruộng đồng, sông nước…

Phố xá, nhà cửa san sát, tập trung

Hoạt động kinh tế

Nông, lâm, ngư nghiệp

Công nghiệp và dịch vụ

Lối sống ở nông thôn và lối sống ở đô thị có nhiều điểm khác biệt nhau.

2. Đô thị hóa. Các siêu đô thị

 • Khái niệm: Đô thị hóa là quá trình biến đổi về phân bố các lực lượng sản xuất, bố trí dân cư, những vùng không phải đô thị thành đô thị.
 • Đô thị hóa là xu thế tất yếu của thế giới ngày nay.
 • Dân số đô thị trên thế giới ngày càng tăng, hiện có khoảng một nửa dân số thế giới sống trong các đô thị.
 • Nhiều đô thị phát triển nhanh chóng trở thành các siêu đô thị.
 • Siêu đô thị là các đô thị có 8 triệu dân trở lên.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Quan sát hai hình ảnh dưới đây và dựa vào sự hiểu biết của mình, cho biết…

Quan sát hai hình ảnh dưới đây và dựa vào sự hiểu biết của mình, cho biết mật độ dân số, nhà cửa, đường xá ở nông thôn và thành thị có gì khác nhau?

Trả lời:

 • Ảnh 3.1: nhà cửa nằm giữa đồng ruộng, phân tán, dân số thưa thớt, đường xá nhỏ hẹp, ít phương tiện.
 • Ảnh 3.2: nhà cửa tập trung san sát thành phố xá, dân số đông đúc, đường phố lớn, nhiều phương tiện qua lại

Câu 2: Đọc hình 3.3, cho biết :

 • Châu lục nào có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất ?
 • Tên của các siêu đô thị ở châu Á có từ 8 triệu dân trở lên?

Giải địa lí 7 bài 3: Quần cư. Đô thị hóa

Trả lời:

Quan sát hình 3.3 ta dễ dàng thấy được:

 • Châu lục có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu trở lên nhất đó chính là Châu Á
 • Theo quan sát lược đồ ta thấy, ở Châu Á có tận 12 siêu đô thị. Đó là các siêu đô thị : Bắc Kinh, Xơ-un, Tô-ki-ô, Ô-xa-ca – Cô-bê, Thiên Tân, Thượng Hải, Ma-ni-la, Gia-các-ta, Niu Đê-li, Mum-bai, Ka-ra-si, Côn-ca-ta.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Nêu những sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn?

Trả lời:

 • Quần cư thành thị: nhà cửa tập trung với mật độ cao, hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ.
 • Quần cư nông thôn: dân sống tập trung thành làng, bản. Các làng, bản thường phân tán, gắn với đất canh tác. Hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp.

Câu 2: Dựa vào bảng thống kê dưới đây cho nhận xét về sự thay đổi số dân và thay đổi…

Dựa vào bảng thống kê dưới đây cho nhận xét về sự thay đổi số dân và thay đổi ngôi thứ của 10 siêu đô thị lớn nhất thế giới từ năm 1950 đến năm 2000. Các siêu đô thị này chủ yếu thuộc châu lục nào ?

Giải địa lí 7 bài 3: Quần cư. Đô thị hóa

Trả lời:

 • Theo số dân : đô thị có số dân đông nhất thay đổi từ 12 triệu dân tăng lên đến 20 triệu dân, rồi đến 27 triệu dân.
 • Theo ngôi thứ :

TT

Tên siêu đô thị

Số dân (triệu người)

Thứ bậc

 

 

1950

1975

2000

1950

1975

2000

1

Niu I – ooc

12

20

21

1

1

2

2

Luân Đôn

9

10

2

7

3

Tô – ki – ô

18

27

2

1

4

Thượng Hải

12

15

3

6

5

Mê – hi – cô Xi – ti

12

16

4

4

6

Lốt An – giơ – lét

11

12

5

8

7

Xao Pao – lô

11

16

6

3

8

Bắc Kinh

9

13,2

8

7

9

Bu – ê – nốt Ai – rét

9

9

10

Pa – ri

9

10

=> Các đô thị trên chủ yếu thuộc châu Á và châu Mĩ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button