Giáo Dục

Giải địa lí 8 bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á – trang 16 địa lí 8. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 8 bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI HỌC

1. Một châu lục đông dân nhất thế giới

 • Dân số Châu Á đông, chiếm gần 61% dân số cả thế giới.
 • Ngày nay, nhờ thực hiện tốt chính sách dân số cùng với quá trình đô thị hóa nên tỉ lệ gia tăng dân số đã giảm.

2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc.

 • Dân cư Châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc Môn – gô – lô – it, Ơ – rô – pê – ô – it và số ít Ô – xtra- lô – it.
 • Có sự hoà huyết giữa các chủng tộc và các dân tộc trong mỗi quốc gia.

3. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn

 • Châu Á là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn: Phật giáo, Hồi giáo, Ki tô giáo và Hồi giáo.
 • Các tôn giáo khuyên răn tín đồ sống lương thiện, không làm điều ác.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Dựa vào bảng 5.1 em hãy nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên…

Dựa vào bảng 5.1 em hãy nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Châu Á so với các châu lục khác và so với thế giới?

Trả lời:

Dựa vào bảng 5.1 ta thấy:

 • Châu Á có số dân cao nhất so với các châu lục khác trên thế giới
 • Châu Á chiếm gần 61% dân số của cả thế giới.
 • Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của Châu Á bằng với tỉ lệ gia tăng tự nhiên của thế giới và chỉ thấp hơn tỉ lệ gia tăng tự nhiên của ChâuPhi (năm 2002).

Câu 2: Quan sát hình 5.1, em hãy cho biết dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào?…

Quan sát hình 5.1, em hãy cho biết dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào? Mỗi chủng tộc sống chủ yếu ở những khu vực nào?

Trả lời:

Dân cư Châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc:

 • Môn – gô – lô – it
 • Ơ – rô – pê – ô – it
 • Ô – xtra- lô – it.

Sự phân bố của các chủng tộc:

 • Chủng tộc Môn – gô – lô – it sống chủ yếu ở: Bắc á, Đông Á và Đông Nam Á.
 • Chủng tộc Ơ – rô – pê – ô – it sống chủ yếu ở:  Nam Á, Trung Á, Tây Nam Á.
 • Chủng tộc Ô – xtra- lô – it sống chủ yếu ở: Nam Á.

Câu 3: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy so sánh thành phần….

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy so sánh thành phần chủng tộc của Châu Á và Châu Âu?

Trả lời:

 • Thành phần chủng tộc của Châu Á bao gồm: Môn – gô – lô – it, Ơ – rô – pê – ô – it và số ít Ô – xtra- lô – it.
 • Thành phần chủng tộc của Châu Âu chủ yếu là: Ơ – rô – pê – ô – it.

=>Dân cư Châu Á có thành phần chủng tộc phong phú và đa dạng hơn so với Châu Âu.

Câu 4: Dựa vào hình 5.2 và hiểu biết của bản thân, em hãy giới thiệu về….

Dựa vào hình 5.2 và hiểu biết của bản thân, em hãy giới thiệu về một số nơi hành lễ của một số tôn giáo?

Trả lời:

Mỗi một tôn giáo có phong tục khác nhau và cũng có những nơi hành lễ khác nhau.

 • Những người theo Hồi giáo thường hành lễ ở nhà thờ
 • Những người theo Phật giáo thường hành lễ ở chùa
 • Những người theo Ki – tô – giáo thường hành lễ ở nhà thờ.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Dựa vào bảng 5.1, em hãy so sánh số dân, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên…

Dựa vào bảng 5.1, em hãy so sánh số dân, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên trong 50 năm qua của châu Á với châu Âu, châu Phi và thế giới.

Trả lời:

 • Châu Á có số dân đứng đầu thế giới.
 • Mức gia tăng dân số châu Á khá cao, chỉ đứng sau châu Phi và cao hơn so với thế giới.
 • Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á ngang với mức trung bình của thế giới, cao hơn châu Âu và thấp hơn nhiều so với châu Ph

Câu 2: Vẽ biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á theo số liệu dưới đây:

Năm

1800

1900

1950

1970

1990

2002

Số dân (Triệu người)

600

880

1402

2100

3110

3766

Trả lời:

* Nhận xét:

Từ năm 1800 đến năm 2002, số dân châu Á liên tục tăng và tăng không đều qua các giai đoạn.

 • Giai đoạn từ năm 1800-1950 (150 năm): Tăng chậm (802 triệu người)
 • Giai đoạn từ năm 1950-2002 (52 năm): Tăng nhanh (2364 triệu người).

Câu 3: Trình bày địa điểm và thời điểm ra đời của bốn tôn giáo lớn ở châu Á?

Trả lời:

Phật giáo:

 • Địa điểm: Ấn Độ
 • Thời điểm ra đời: Thế kỉ VI trước Công nguyên

Ấn Độ giáo:

 • Địa điểm: Ấn Độ
 • Thời điểm ra đời: Thế kỉ đầu của thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên.

Ki-tô giáo:

 • Địa điểm: Pa-le-xtin
 • Thời điểm ra đời: Từ đầu Công nguyên

Hồi giáo:

 • Địa điểm: A-rập-Xê-út
 • Thời điểm ra đời: Thế kỉ VII sau công nguyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button