Giáo Dục

Giải Hóa 10 bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo


website xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải bài tập trang 108 SGK Hóa học lớp 10: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo, với cách giải bài tập một cách chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh học hiệu quả hơn môn Hóa học 10 một cách đơn giản hơn. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

  • Giải bài tập trang 70, 71 SGK Hóa học lớp 10: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
  • Tóm tắt lý thuyết Hóa học 10 – Chương 3: Liên kết hóa học
  • Giải bài tập trang 76 SGK Hóa học lớp 10: Luyện tập – Liên kết hóa học
  • Giải bài tập trang 86 SGK Hóa học lớp 10: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
  • Giải bài tập trang 88, 89, 90 SGK Hóa học lớp 10: Luyện tập Phản ứng oxi hóa – khử

A. Tóm tắt lý thuyết bài 24 hóa 10

I. Nước Gia-ven

Nước Gia-ven là dung dịch hỗn hợp muối NaCl và NaClO.

Muối NaClO có tính oxi hóa rất mạnh

=> Nước Gia-ven có OXH mạnh nên có khả năng tẩy màu và sát trùng.

Điều chế:

Phòng thí nghiệm: nước Gia-ven được điều chế bằng cách dẫn khí clo vào dung dịch NaOH (KOH) loãng nguội :

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Công nghiệp: nước Giaven được điều chế bằng điện phân dung dịch muối ăn bão hòa không có màng ngăn :

2NaCl + 2H2O overset{đpdd}{rightarrow} 2NaOH + Cl2­ + H2­ (không có màng ngăn)

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Ứng dụng: Tẩy trắng vải, sợi, giấy và tẩy uế chuồng trại, nhà vệ sinh.

Tính chất khác: NaClO là muối của axit yếu (yếu hơn axit cacbonic) nên trong không khí, nó tác dụng dần dần với CO2

NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO

Cả NaClO và HClO sinh ra đều có tính oxi hóa mạnh.

II. Clorua vôi

Clorua vôi là chất bột màu trắng, xốp.

CTPT: CaOCl2

CTCT:

Công thức cấu tạo của CaOCl2

=> Clorua vôi là muối hỗn tạp của kim loại canxi với hai loại gốc axit là Cl- và ClO-.

* Điều chế: Cho khí clo tác dụng với vôi tôi hoặc sữa vôi ở 300C

Cl2 + Ca(OH)2 →CaOCl2 + H2O

=> Clorua vôi có tính oxi hóa mạnh tương tự nước Gia- ven

* Tính chất khác: Trong không khí, clorua vôi cũng tác dụng dần dần với khí CO2

2CaOCl2 + CO2 + H2O → CaCO3 + CaCl2 + 2HClO

Ứng dụng: Tẩy trắng vải, sợi, giấy,…; tẩy uế hố rác, cống rãnh, chuồng trại…; xử lý các chất độc

B. Giải bài tập Hóa 10 bài 24

Bài 1 trang 108 sgk Hóa 10

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axit.

B. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với hai loại gốc axit.

C. Clorua vôi là muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một loại gốc axit.

D. Clorua vôi không phải là muối.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

B đúng: Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với hai loại gốc axit.

Bài 2 trang 108 sgk Hóa 10

Nêu tính chất hóa học chính và ứng dụng của nước Gia-ven, clorua vôi.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Tính chất hóa học của nước Gia – ven:

Nước Gia – ven là hỗn hợp muối NaCl và NaClO. NaClO là muối của axit yếu, trong không khí tác dụng với CO2 cho HClO không bền có tính oxi hóa mạnh.

NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO

2HClO → 2HCl + O2

Nước Gia – ven không để được lâu, có tính oxi hóa mạnh.

b) Tính chất hóa học của clorua vôi.

Clorua vôi có tính oxi hóa mạnh, khi tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí clo:

CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O

Trong không khí ẩm, clorua vôi tác dụng với CO2:

2CaOCl2 + CO2 + H2O → CaCO3 + CaCl2 + 2HClO

c) Ứng dụng của nước Gia – ven và clorua vôi:

Ứng dụng của nước Gia – ven

Nước Gia – ven có tính oxi hóa mạnh được dùng để tẩy trắng sợi, vải, giấy. Nó cũng được dùng để khử mùi, sát trùng khi tẩy uế nhà vệ sinh hoặc những khu vực bị ô nhiễm khác.

Ứng dụng của clorua vôi

Clorua vôi cũng được dùng để tẩy trắng sợi, vải, giấy để tẩy uế các hố rác, cống rãnh. Do có khả năng tác dụng với nhiều chất hữu cơ, clorua vôi dùng để xử lí các chất độc. Một lượng lớn clorua vôi được dùng trong việc tinh chế dầu mỏ.

Bài 3 trang 108 sgk Hóa 10

Trong phòng thí nghiệm có các hóa chất NaCl, MnO2, NaOH và H2SO4 đặc, ta có thể điều chế nước Gia – ven không? Viết các phương trình phản ứng.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Điều chế axit HCl từu NaCl, H2SO4 đặc, H2O:

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl

Hấp thụ khí hidro clorua vào nước được dung dịch axit HCl.

Từ axit HCl và MnO2 điều chế O2:

MnO2 + 4HCl → MnO2 + 2H2O + O2

Từ Cl2 và dung dịch NaOH điều chế nước Gia – ven.

Cl2 + 2NaOH → NaCl NaClO + H2O.

Bài 4 trang 108 sgk Hóa 10

Có những sơ đồ phản ứng hóa học sau:

a) Cl2 + H2O → HCl + HClO

b) CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O

c) Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O

d) HCl + KClO3 → KCl + Cl2 + H2O

e) NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO

f) CaOCl3 → CaCl2 + O2

Cho biết những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Vai trò các chất tham gia phản ứng oxi hóa – khử. Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Những phản ứng sau là phản ứng oxi hóa – khử:

Bài 4 trang 108 sgk hóa 10 ý a

Cl2 vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa.

Bài 4 sách giáo khoa Hóa 10 trang 108

CaOCl2: phân tử tự oxi hóa khử, HCl đóng vai trò môi trường

Bài 4 sgk Hóa 10 trang 108

Cl2 vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

Bài 4 sgk hóa 10 bài 24

HCl là chất khử, KClO3 là chất oxi hóa

Bài 4 sgk hóa 10 trang 108

CaOCl2: phân tử tự oxi hóa

Bài 5 trang 108 sgk Hóa 10

Trong phòng thí nghiệm có canxi oxit, nước, MnO2, axit H2SO4 70% (D = 1,61 g/cm3) và NaCl. Hỏi cần phải dùng những chất gì và với lượng bao nhiêu để điều chế 254g clorua vôi?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

nCaOCl2 = 254 / 127 = 2 mol.

Phương trình hóa học của phản ứng:

CaO + H2O → Ca(OH)2

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O

Khối lượng các chất:

mMnO2 = 87 x 2 = 174g.

nH2SO4 = 8 mol. mH2SO4 = 8 x 98 = 784g.

Vdd H2SO4 70% = 784 x 100 / 70 x 1,06 = 1056,60ml.

nNaCl = 8 mol. → mNaCl = 8 x 58,5 = 468g.

nCaO = 2 mol. → mCaO = 2 x 56 = 112g.

———————————————

Trên đây website.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập trang 108 SGK Hóa học lớp 10: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button