Giáo Dục

Giải Hóa 8 Bài 31: Tính chất – ứng dụng của hidro


website.com xin được gửi tới quý thầy cô cùng các bạn học sinh tài liệu: Giải bài tập Hóa 8 Bài 31: Tính chất – ứng dụng của hidro. Tài liệu là lời giải chi tiết và chính xác cho các bài tập được nêu trong SGK Hóa học trang 109. Mời các bạn cùng tham khảo.

A. Tóm tắt kiến thức cơ bản: Tính chất – ứng dụng của hidro

1. Hiđro là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí.

2. Khí hiđro có tính khử, ở nhiệt độ thích hợp, hiđro không những kết hợp được với đơn chất oxi, mà nó còn có thể kết hợp được với nguyên tố oxi trong một số oxit bazơ. Các phản ứng này đều tỏa nhiều nhiệt.

3. Hiđro có ứng dụng, chủ yếu do tính chất rất nhẹ, do tính khử và khi cháy tỏa nhiều nhiệt.

B. Giải bài tập trang 109 SGK Hóa 8

Bài 1 trang 109 SGK Hóa 8

Viết phương trình hóa học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau:

a. Sắt (III) oxit b. Thủy ngân (II) oxit c. Chì (II) oxit.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Phương trình phản ứng:

Fe3O4 + 4H2 → 4H2O + Fe

HgO + H2 → H2O + Hg

PbO + H2 → H2O + Pb

Bài 2 trang 109 SGK Hóa 8

Hãy kể những ứng dụng của hiđro mà em biết?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Do khí hiđro nhẹ nên được dùng để bơm kinh khí cầu, dùng làm nhiên liệu cho động cơ ôtô thay cho xăng, dùng trong đèn xì oxi – hiđro, làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa. Dùng làm chất thử để điều chế một số kim loại và oxit của chúng.

Bài 3 trang 109 SGK Hóa 8

Chọn cụm từ cho thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Trong các chất khí, hiđro là khí…Khí hiđro có…

Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2 là … Vì … của chất khác; CuO là … vì … cho chất khác.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Trong các chất khí, hiđro là khí nhẹ nhất. Khí hiđro có tính khử.

Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2 là chất khử vì chiếm oxi của chất khác; CuO là oxi hóa vì nhường oxi cho chất khác.

Bài 4 trang 109 SGK Hóa 8

Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:

a. Tính số gam đồng kim loại thu được

b. Tính thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a. Số mol đồng (II) oxit: n = m/M = 48/80 = 0,6 (mol)

Phương trình phản ứng:

CuO + H2Giải bài tập trang 109 SGK Hóa lớp 8 H2O + Cu

1 mol   1 mol  1 mol

0,6        0,6    0,6

Khối lượng đồng kim loại thu được: m = n.M = 0,6.64 = 38,4 (g)

b. Thể tích khí hiđro cần dùng ở đktc là: V = 22,4.n = 22,4.0,6 = 13,44 (lít).

Bài 5 trang 109 SGK Hóa 8

Khử 21,7 gam thủy ngân (II) oxit bằng hiđro. Hãy:

a. Tính số gam thủy ngân thu được

b. Tính số mol và thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a. Số mol thủy ngân (II) oxit là: n = m/M = 21,7/217 = 0,1 (mol)

Phương trình phản ứng:

HgO + H2 → H2O + Hg
1 mol 1 mol 1mol 1 mol
0,1    0,1     0,1     0,1

Khối lượng thủy ngân thu được: m = 0,1.201 = 20,1 (g)

b. Số mol khí hiđro: n = 0,1 mol

Thể tích khí hiđro cần dùng ở đktc là: V = 22,4.0,1 = 2,24 (lít)

Bài 6 trang 109 SGK Hóa 8

Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro tác dụng với 2,8 lít khí oxi (các thể tích khí đo ở đktc).

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Số mol khí hiđro là: nH2 = 8,4/22,4 = 0,375 (mol)

Số mol khí oxi: nO2 = 2,8/22,4 = 0,125 (mol)

Phương trình phản ứng:

2H2 + O2 → 2H2O

2 mol 1 mol 2,18 (g)

0,25 mol 0,125 mol m (g)

Theo phương trình phản ứng, số mol khí hiđro gấp 2 lần số mol khí oxi. Nếu dùng 0,125 mol khí oxi thì số mol khí hiđro sẽ dùng là 2.0,125 = 0,25 (mol). Số mol khí hiđro đã dùng nhiều hơn gấp đôi số mol khí oxi. Như vậy, lượng khí oxi đã tham gia phản ứng hết và lượng khó hiđro còn dư.

Vậy số khối lượng nước thu được là: m = 0,125.2.18 = 4,5 (g).

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

  • Hóa học 8 Bài 30: Bài thực hành 4. Điều chế – Thu khí oxi và thử tính chất của oxi
  • Giải bài tập trang 109 SGK Hóa lớp 8: Tính chất – ứng dụng của hidro
  • Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 31
  • Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa – khử

Trên đây website đã hướng dẫn các bạn học sinh giải các dạng bài tập sách giáo khoa Hóa 8  bài 31: Tính chất ứng dụng của oxi, hy vọng sẽ giúp các bạn hoàn thành tốt các dạng bài tập cũng như biết cách vận dụng giải các dạng bài tập tương tự. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button