Giáo Dục

Giải Hóa 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat


Giải Hóa 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat được website sưu tầm và đăng tải. Tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các bạn học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập Hóa học lớp 9. Mời các bạn cùng tham khảo

A. Giải bài tập Hóa 9 bài 29

Bài 1 trang 91 SGK Hóa 9

Hãy lấy ví dụ chứng tỏ rằng H2CO3 là axit yếu hơn HCl và là axit không bền.

Bạn đang xem: Giải Hóa 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

Hướng dẫn giải bài tập

Axit HCl tác dụng với muối cacbonat tạo thành axit cacbonic.

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2CO3

H2CO3 là axit không bền, bị phân hủy ngay cho CO2 và H2O nên phương trình được viết là:

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O.

Bài 2 trang 91 SGK Hóa 9

Dựa vào tính chất hóa học của muối cacbonat, hãy nêu tính chất của muối MgCO3 và viết các phương trình hóa học minh họa.

Hướng dẫn giải bài tập

MgCO3 có tính chất của muối cacbonat.

Tác dụng với dung dịch axit:

MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 ↑ + H2O.

MgCO3 không tan trong nước, không tác dụng với dung dịch muối và dung dịch bazơ.

Dễ bị phân hủy:

MgCO3 → MgO + CO2.

Bài 3 trang 91 SGK Hóa 9

Viết các phương trình hóa học biểu diễn chuyển hóa sau:

Coverset{(1)}{rightarrow}CO_{2} overset{(2)}{rightarrow} CaCO_{3}overset{x1}{rightarrow}CO_{2}

Hướng dẫn giải bài tập

Các phương trình hóa học:

(1) C + O2 → CO2

(2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

(3) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Bài 4 trang 91 SGK Hóa 9

Hãy cho biết trong các cặp chất sau đây, cặp nào có thể tác dụng với nhau.

a) H2SO4 và KHCO3

b) K2CO3 và NaCl

c) MgCO3 và HCl

d) CaCl2 và Na2CO3

e) Ba(OH)2 và K2CO3

Giải thích và viết các phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải bài tập

Những cặp chất tác dụng với nhau:

a) H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2CO2 ↑ + 2H2O

c) MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 ↑ + H2O

d) CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 ↓ + 2NaCl

e) Ba(OH)2 + K2CO3 → BaCO3 ↓ + 2KOH

Cặp chất không tác dụng với nhau: b).

Bài 5 trang 91 SGK Hóa 9

Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) tạo thành để dập tắt đám cháy nếu trong bình chữa cháy có dung dịch chứa 980g H2SO4 tác dụng hết với dung dịch NaHCO3.

Hướng dẫn giải bài tập

Phương trình hóa học của phản ứng:

nH2SO4 = 980/98 =10 mol

2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 ↑ + 2H2O

Theo pt: nCO2 = 2.nH2SO4 = 10 x 2 = 20 mol.

VCO2 = n. 22,4 = 20 x 22,4 = 448 lít.

B. Giải SBT Hóa 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

Ngoài các dạng bài tập sách giáo khoa hóa 9, muốn học tốt hơn cũng như có thể rèn luyện được kĩ năng thao tác làm bài tập, các bạn học sinh cần bổ sung làm thêm các dạng bài tập sách giáo khoa. website đã biên soạn hướng dẫn giải chi bài tập sách bài tập tại: Giải SBT Hóa 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

………………………………………….

Giải bài tập trang 91 SGK Hóa lớp 9: Axit cacbonic và muối cacbonat. Trên đây website đã hướng dẫn các bạn trả lời các câu hỏi nằm trong SGK môn Hóa lớp 9, nắm chắc các chất Axit cacbonic và muối cacbonat từ đó vận dụng vào giải các các bài tập Hóa học lớp 9. Mời các bạn cùng tham khảo

  • Giải bài tập trang 108 SGK Hóa lớp 9: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ
  • Giải bài tập trang 101 SGK Hóa lớp 9: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
  • Giải bài tập trang 95 SGK Hóa lớp 9: Silic – Công nghiệp silicat
  • Giải bài tập trang 101 SGK Hóa lớp 9: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

………………………………………

Ngoài Giải bài tập trang 91 SGK Hóa lớp 9: Axit cacbonic và muối cacbonat. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các Trắc nghiệm Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Giải bài tập Hóa học 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button