Giáo Dục

Giải Hóa 9 Bài 42: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon – Nhiên liệu


Giải Hóa 9 Bài 42: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon – Nhiên liệu được website.com sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các bạn học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo

A. Giải Hóa 9 bài 42

Bài 1 trang 133 sgk Hóa 9

Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau: C3H8; C3H6; C3H4.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 133 SGK Hóa lớp 9

C3H8 có 1 công thức: CH3 – CH2 – CH3

C3H6 có 2 công thức: propilen CH2 = CH – CH3

Bài 2 trang 133 sgk Hóa 9

Có hai bình đựng hai chất khí là CH4, C2H4. Chỉ dùng dung dịch brom có thể phân biệt được hai chất khí trên không? Nêu cách tiến hành.

Hướng dẫn giải

Cho 2 khí vào bình có cùng thể tích, sau đó cho cùng một thể tích dung dịch brom có cùng nồng độ vào 2 bình và lắc đều lên. Bình không làm thay đổi màu dung dịch brom là CH4. Bình làm nhạt màu dung dịch brom là C2H4

Bài 3 trang 133 sgk Hóa 9

Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,1 M. Vậy X là hiđrocacbon nào trong số các chất sau?

A. CH4

B. C2H2

C. C2H4

D. C6H6.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng: C. C2H4

nBr = 0,1 x 0,1 = 0,01 mol

nBr = nx. Vậy hidrocacbon đó là C2H4

Bài 4 trang 133 sgk Hóa 9

Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí CO2 và 5,4 gam H2O.

a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?

b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A.

c) Chất A có làm mất màu dung dịch brom không?

d) Viết phương trình hoá học của A với clo khi có ánh sáng.

Hướng dẫn giải

a) mA = 3g

mCO2 = 8,8 g

mH2O = 5,4 g

nCO2 = 8,8 : 44 = 0,2 mol

=> mC = 0,2 x 12 = 2,4 (g)

nH2O = 5,4 : 18 = 0,3 mol

=> mH = 0,3 x 2 = 0,6 (g)

Khối lượng của C và H trong A là: 2,4 + 0,6 = 3 (g)

A chỉ chứa hai nguyên tố là C và H

b) Công thức của A là CxHy ta có:

x : y = (mC : 12) : (mH : 1) = (2,4 : 12) : (0,6 : 1) = 1 : 3

Công thức phân tử của A có dạng (CH3)n

Vì MA < 40 => 15n < 40 Nếu n = 1 không đảm bảo hóa trị C

Nếu n = 2 Công thức phân tử của A là C2H6

c) A không làm mất màu brom

d) Phản ứng của A với clo là:

C2H6 + Cl2 —> C2H5Cl + HCl (đk: ánh sáng)

B. Trắc nghiệm Hóa 9 bài 42

Câu 1: Hóa học hữu cơ nghiên cứu:

A. Tính chất và sự biến đổi của các nguyên tố hóa học

B. Tính chất của tất cả các hợp chất của cacbon

C. Tính chất của phần lớn các hợp chất của nguyên tố cacbon, hidro, oxi và nito

D. Tính chất của các hợp chất thiên nhiên

Câu 2: Cho các chất sau: CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3

Thành phần phần trăm cacbon tương ứng của các chất trên được so sánh đúng là:

A. CH4 > CH3Cl> CH2Cl2> CHCl3

B. CHCl3> CH4> CH2Cl2> CH3Cl

C. CH2Cl2> CH3Cl> CH4> CHCl3

D. CH4> CHCl3> CH2Cl2> CH3Cl

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hidrocacbon có phân tử khối hơn kém nhau 14 đvC, thu được m gam nước và 2m gam CO2. Hai hidrocacbon này là:

A. C2H4 và C3H6

B. C4H10 và C5H12

C. C6H6 và C7H8

D. C2H2 và C3H4

Câu 4:  A và B là hai hidrocacbon ở thể khí, khi phân hủy đều tạo thành cacbon và hidro với thể tích khí hidro gấp 4 lần thể tích khí hidrocacbon ban đầu ( trong cùng điều kiện). Hai hidrocacbon A và B có thể:

A. Số nguyên tử cacbon lớn hơn 4

B. Đều chứa ba nguyên tử cacbon trong phân tử

C. Đều chứa tám nguyên tử hidro trong phân tử

D. Đều chứa bốn nguyên tử hidro trong phân tử

Câu 5: Đốt cháy 28ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng 67,2 ml khí oxi. Thành phần phần trăm mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là? (Các khí đều đo ở đktc)

A. 20 % và 80 %

B. 25 % và 75 %

C. 22 % và 78%

D. 60 % và 40 %

Giải Hóa 9 Bài 42: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon – Nhiên liệu. Trên đây website đã hướng dẫn các bạn trả lời các câu hỏi nằm trong SGK môn lớp 9, nắm chắc về Hiđrocacbon – Nhiên liệu từ đó vận dụng vào giải các các bài tập Hóa học lớp 9. Mời các bạn cùng tham khảo chuẩn bị cho bài học sắp tới

  • Giải bài tập trang 143 SGK Hóa lớp 9: Axit axetic
  • Giải bài tập trang 144 SGK Hóa lớp 9: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
  • Giải bài tập trang 148, 149 SGK Hóa lớp 9: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo
  • Giải bài tập trang 155 SGK Hóa lớp 9: Saccarozơ

………………………………………

Ngoài Giải Hóa 9 Bài 42: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon – Nhiên liệu. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các Trắc nghiệm Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Giải bài tập Hóa học 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button