Giáo Dục

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Các thành phần của phép cộng, phép trừ

Hướng dẫn giải bài: Các thành phần của phép cộng, phép trừ trang 13 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

Hoạt động 1

Câu 1 ( trang 13 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Câu 2 ( trang 13 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 42 và 35

b) 60 và 17

c) 81 và 16

d) 24 và 52

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Các thành phần của phép cộng, phép trừ

Câu 3 ( trang 13 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Các thành phần của phép cộng, phép trừ

Trả lời:

  • 32 + 23 = 55

  • 21 + 4 = 25

  • 36 + 44 = 80

Hoạt động 2

Câu 1 ( trang 14 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Các thành phần của phép cộng, phép trừ

Câu 2 ( trang 14 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Các thành phần của phép cộng, phép trừ

Câu 3 ( trang 14 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Đặt tính rồi tính hiệu

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Các thành phần của phép cộng, phép trừ

Câu 4 ( trang 14 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Một bến xe có 15 ô tô, sau đó có 3 xe rời bến. Hỏi bến xe còn lại bao nhiêu ô tô? Bến xe còn lại ? ô tô.

Trả lời:

Bến xe còn lại số ô tô là:

15 – 3 = 12 (ô tô)

Bến xe còn lại 12 ô tô

Luyện tập 1

Câu 1 ( trang 15 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Viết mỗi số 75, 64, 87, 46 thành tổng.

Trả lời:

  • 75 = 70 + 5

  • 64 = 60 + 4

  • 87 = 80 + 7

  • 46 = 40 + 6

Câu 2 ( trang 15 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Các thành phần của phép cộng, phép trừ

Câu 3 ( trang 15 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Trên mỗi toa tàu ghi một số:

a) Đổi chỗ 2 toa nào của đoàn tàu A để được các số xếp theo thứ tự từ lớn đến bé?

b) Tính hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số ở đoàn tàu B

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Các thành phần của phép cộng, phép trừ

Câu 4 ( trang 15 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Em hãy lập các phép trừ thích hợp

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Các thành phần của phép cộng, phép trừ

Trả lời:

  • 45 – 2 = 43

  • 54 – 32 = 22

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button