Giáo Dục

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Hướng dẫn giải bài: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số trang 72 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

Hoạt động 1

Câu 1 ( trang 72 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính

Trả lời:

Câu 2 ( trang 72 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Đặt tính rồi tính

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Câu 3 ( trang 73 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Mỗi chum đựng số lít nước là kết quả của phép tính ghi trên chum

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Trả lời:

  • 59 + 9 = 68

  • 61 + 9 = 70

  • 57 + 4 = 61

Vậy, chum đựng nhiều lít nước nhất là chum B

Luyện tập 1

Câu 1 ( trang 73 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Câu 2 ( trang 73 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính rồi tìm lá của mỗi loại quả

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Câu 3 ( trang 74 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Trên bàn có 18 vỏ ốc màu trắng và 5 vỏ ốc màu xanh. Hỏi trên bàn có bao nhiêu vỏ ốc?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Trả lời:

Trên bàn có tổng số vỏ ốc là:

18 + 5 = 23 ( vỏ)

Đáp số: 23 vỏ ốc

Câu 4 ( trang 74 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Luyện tập 2

Câu 1 ( trang 74 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Đặt tính rồi tính

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Câu 2 ( trang 74 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Buổi sáng bác Mạnh thu hoạch được 87 bao thóc. Buổi chiều bác thu hoạch được nhiều hơn buổi chiều 6 bao. Hỏi buổi chiều bác Mạnh thu hoạch được bao nhiêu bao thóc?

Trả lời:

Buổi chiều bác Mạnh thu hoạch được số bao thóc là:

87 + 6 = 93 ( bao)

Đáp số: 93 bao thóc

Câu 3 ( trang 75 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Chú gà bới đất làm mất các kết quả của các phép tính mà Việt vừa viết. Em hãy giúp Việt tìm lại.

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Câu 4 ( trang 75 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Chọn kết quả đúng

Trả lời:

a) B

b) A

Câu 5 ( trang 75 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính tổng các số trên những hạt dẻ mà chú sóc nhặt được trên đường đi

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Tổng các số trên đường về là: 38 + 9 + 5 = 52

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button