Giáo Dục

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Hướng dẫn giải bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số trang 89 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

Hoạt động

Câu 1 ( trang 90 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính

Trả lời:

Câu 2 ( trang 90 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Đặt tính rồi tính

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Câu 3 ( trang 90 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Trên cây khế có 90 quả. Chim thần đã ăn mất 24 quả. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả khế?

Trả lời:

Trên cây còn lại số quả khế là:

90 – 24 = 66 ( quả)

Đáp số: 66 quả khế

Luyện tập 1

Câu 1 ( trang 90 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Đặt tính rồi tính

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Câu 2 ( trang 90 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Bạn rô-bốt nào cầm bảng ghi phép tính đúng?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Câu 3 ( trang 91 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Rô-bốt A cân nặng 33kg. Rô-bốt D nhẹ hơn rô-bốt A 16kg. Hỏi rô-bốt D cân nặng bao nhiêu kg?

Trả lời:

Rô-bốt D cân nặng số ki-lô-gam là:

33 – 16 = 17 ( kg)

Đáp số: 17 kg

Câu 4 ( trang 91 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

>, <, =

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Câu 5 ( trang 91 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Taại môi ngã rẽ, bạn nhím sẽ đi theo con đường ghi phép tính có kết quả lớn hơn. Bạn nhím sẽ đi đến chỗ món ăn nào?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Luyện tập 2

Câu 1 ( trang 91 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính nhẩm

Trả lời:

100 – 40 = 60                  100 – 70 = 30                  100 – 90 = 10

Câu 2 ( trang 91 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Bình xăng của 1 ô tô có 42l xăng. Ô tô đã đi một quãng đường hết 15l xăng. Hỏi bình xăng của ô tô còn lại bao nhiêu lít xăng?

Trả lời:

Bình xăng của ô tô còn lại số lít xăng là:

42 – 15 = 27 ( lít)

Đáp số: 27 lít xăng

Câu 3 ( trang 92 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

a) Rô-bốt có thân dạng khối lập phương ghi phép tính có kết quả bằng bao nhiêu?

b) Rô-bốt nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Trả lời:

a) Rô-bốt có thân dạng lập phương ghi phép tính: 46 – 28

b) Rô-bốt ghi phép tính có kết quả lớn nhất là: 52 – 15

Câu 4 ( trang 92 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tìm quần phù hợp với áo

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Luyện tập 3

Câu 1 ( trang 92 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Đặt tính rồi tính

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Câu 2 ( trang 93 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tìm chữ số thích hợp?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Câu 3 ( trang 93 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tòa nhà có 60 phòng trong đó 35 phòng đã bật đèn. Hỏi còn bao nhiêu căn phòng chưa bật đèn?

Trả lời:

Còn lại số căn phòng chưa bật đèn là:

60 – 35 = 25 ( phòng)

Đáp số: 25 phòng

Câu 4 ( trang 93 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Chọn kết quả đúng

Trả lời:

a) B

b) A

Câu 5 ( trang 93 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tìm cá cho mỗi con mèo.

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Luyện tập 4

Câu 1 ( trang 93 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Câu 2 ( trang 94 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Hộp quà nào đựng vở? Hộp quà nào đựng bút?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Trả lời:

– Hộp quà đựng vở là hộp quà màu xanh dương

– Hộp quà đựng bút là hộp quà màu vàng

Câu 3 ( trang 94 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Chìa khóa mở được chiếc hòm ghi phép tính đúng nhưng không mở được chiếc hòm màu xanh. Tìm chiếc hòm?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Câu 4 ( trang 94 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Một đàn gà có 32 con gồm gà trống và gà mái trong đó có 26 con gà mái. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con gà trống?

Trả lời:

Đàn gà có số con gà trống là:

32 – 26 = 6 ( con)

Đáp số: 6 con gà trống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button