Giáo Dục

Giải SBT Công nghệ 7 Bài 25: Thực hành – Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất


Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo Giải SBT Công nghệ lớp 7 bài 25: Thực hành – Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất do website.com sưu tầm và đăng tải. Đây là phần hướng dẫn giải cho các bài tập trong Sách bài tập Công nghệ 7. Hi vọng sẽ là tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của Quý thầy cô và các bạn học sinh.

Bài 1 trang 36 SBT Công nghệ 7

Xếp cặp giữa các bước với nội dung công việc tương ứng trong quy trình thực hành gieo hạt vào bầu đất sao cho đúng:

Các bước Nội dung công việc
1. Bước 1 a. Che phủ luống bầu bằng rơm, rác mục, tưới ẩm; phun thuốc trừ sâu.
2. Bước 2 b. Trộn đất với phân bón: từ 88 đến 89% đất mặt, 10% phân hữu cơ ủ hoai mục, từ 1 đến 2% supe lân.
3. Bước 3 c. Gieo từ 2 đến 3 hạt vào giữa bầu đất, lấp lớp đất mịn dày gấp từ 2 đến 3 lần kích thước của hạt.
4. Bước 4 d. Cho hỗn hợp đất phân vào túi bầu thấp hơn miệng túi từ 1 đến 2 cm rồi nén chặt, xếp bầu thành hàng trên luống.

Lời giải:

1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – a

Bài 2 trang 36, 37 SBT Công nghệ 7

Xếp cặp giữa các bước với nội dung công việc tương ứng trong quy trình kĩ thuật cấy cây con vào bầu đất sao cho đúng.

Các bước Nội dung công việc
1. Bước 1 a. Dùng dao cấy cây tạo hốc giữa bầu đất, độ sâu của hốc lớn hơn độ dài của bộ rễ từ 0,5cm đến 1cm, đặt bộ rễ thẳng đứng vào hốc, ép đất chặt kín cổ rễ.
2. Bước 2 b. Trộn đất với phân bón: từ 88 đến 89% đất mặt, 10% phân hữu cơ ủ hoai mục, từ 1 đến 2% supe lân.
3. Bước 3 c. Che phủ cây cấy bằng dàn che hoặc bằng cành lá tươi cắm trên luống, tưới ẩm bầu đất bằng bình hoa sen.
4. Bước 4 d. Cho hỗn hợp đất phân vào túi bầu, vỗ và nén chặt đất trong bầu, đất thấp hơn miệng túi từ 1 đến 2cm, xếp bầu thành hàng trên luống.

Lời giải:

1 – b, 2 – d, 3 – a, 4 – c

Bài 3 trang 37 SBT Công nghệ 7

Điền nội dung tóm tắt các bước của quy trình kĩ thuật gieo hạt hoặc cấy cây con vào bầu đất vào ô trống theo mẫu sơ đồ sau:

Giải SBT Công nghệ 7 Bài 25

Lời giải:

Nội dung tóm tắt các bước của quy trình kĩ thuật gieo hạt hoặc cấy cây con vào bầu đất như sau:

Giải SBT Công nghệ 7 Bài 25

Bài 4 trang 37 SBT Công nghệ 7

Nêu các bước và so sánh hai quy trình gieo hạt và cấy cây vào bầu đất.

Lời giải:

Các bước của quy trình gieo hạt, cấy cây vào bầu đất:

Các bước Gieo hạt vào bầu đất Cấy cây vào bầu đất
Bước 1 Trộn đất với phân hữu cơ hoai mục với tỉ lệ 10% phân hữu cơ, 2% lân supe. Như gieo hạt.
Bước 2 Cho hỗn hợp vào túi bầu, đất thấp hơn miệng túi bầu từ 1 đến 2 cm sau khi nén đất. Như gieo hạt
Bước 3 Gieo hạt vào giữa bầu (từ 2 đến 3 hạt), lấp đất dày từ 2 đến 3 lần kích thước hạt. Dùng dao tạo hốc sâu hơn độ dài bộ rễ, đặt cây thẳng đứng vào hốc, ép đất kín cổ rễ.
Bước 4 Che phủ luống bầu đã gieo bằng rơm, rác mục, cành lá tươi cắm trên luống, tưới nước ẩm, phun thuốc trừ sâu, bệnh. Che phủ luống cây bằng giàn che, bằng cành lá tươi cắm trên luống, tưới nước ẩm, phun thuốc trừ sâu, bệnh.

– Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất giống và khác nhau:

+ Đều tiến hành qua 4 bước.

+ Gieo hạt hay cấy cây vào bầu đất giống nhau ở bước 1,2.

+ Khác nhau cơ bản ở bước 3 (đặt hạt, đặt cây) và bước 4 (hình thức bảo vệ luống).

Như vậy, website.com đã giới thiệu tới các bạn Giải SBT Công nghệ 7 Bài 25. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Ngữ văn lớp 7, Vật Lý lớp 7… và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button