Giáo Dục

Giải SBT tiếng Anh lớp 1 Unit Starter Hello Lesson 1: Words


Giải SBT tiếng Anh 1 Unit Starter Hello! Lesson one: Words

Nằm trong bộ đề Giải Family and Friends 1 national edition, tài liệu giải sbt Lesson 1 Unit Starter: Hello! dưới đây do website.com sưu tầm và đăng tải. Các bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 1 giúp các em học sinh ghi nhớ cách nói Xin chào và Tạm biệt bằng tiếng Anh cơ bản.

* Xem thêm bài tiếp theo tại: Giải SBT tiếng Anh lớp 1 Unit Starter Hello Lesson 2: Grammar and song

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Match. (Nối)

Hướng dẫn chung: Học sinh nối bức tranh số 1, 2, 3 cột bên trái với các bức tranh thứ tự a, b, c cột bên phải.

Đáp án

1 – c; 2 – a; 3 – b;

2. Point and Say. Chỉ và nói.

Hướng dẫn chung: Các em học sinh chỉ vào các bức tranh xuất hiện trong bài 1. Match và nói.

Ví dụ: Hello, Tim

Hướng dẫn dịch: Xin chào, Tim.

Các em học sinh chỉ theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái qua phải hoặc chỉ theo các cặp đáp án trong bài 1 trên đây.

Đáp án gợi ý:

* Thứ tự các bức tranh từ trên xuống, trái qua phải:

1 – Hello, Tim.

2 – Hello, Rosy.

3 – Hello, Billy.

a – Goodbye, Rosy.

b – Goodbye, Billy.

c – Goodbye, Tim.

* Thứ tứ các bức tranh đáp án bài 1:

1 – Hello, Tim + c – Goodbye, Tim.

2 – Hello, Rosy. + a – Goodbye, Rosy.

3 – Hello, Billy. + b – Goodbye, Billy.

Hướng dẫn dịch:

1 – Xin chào, Tim.

2 – Xin chào, Rosy.

3 – Xin chào, Billy.

a – Tạm biệt, Rosy.

b – Tạm biệt, Billy.

c – Tạm biệt, Tim.

Trên đây là Hướng dẫn giải bài tập trang 4 SBT tiếng Anh lớp 1 Family and Friends 1 National Edition. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button