Giáo Dục

Giải SBT Vật lý 7 bài 25: Hiệu điện thế


Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 25: Hiệu điện thế tổng hợp các lời giải hay và chính xác, hướng dẫn các em giải chi tiết các bài tập cơ bản và nâng cao trong vở bài tập Lý 7. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích môn Vật lý lớp 7 dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Hiệu điện thế là phần nội dung quan trọng được học trong chương trình Vật lý 7 học kì 2, vì vậy các em học sinh cần nắm vững lý thuyết cũng như làm các bài tập để ghi nhớ kiến thức. Chuyên mục Giải SBT Vật lý 7 được giới thiệu trên website sẽ giúp các em biết cách làm những bài tập liên quan hiệu quả. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

 • Giải bài tập trang 69, 70, 71 SGK Vật lý lớp 7: Hiệu điện thế
 • Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 24: Cường độ dòng điện
 • Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Giải bài 25.1 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

A. 500kV = … V

B. 220V = …kV

C. 0,5V= …. mV

D. 6kV = …V

Trả lời:

A. 500kV = 500 000V

B. 220V = 0,220kV

C. 0,5V = 500mV

D. 6kV = 6000V

Giải bài 25.2 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Hình 25.1 vẽ mặt số của một ampe kế. Hãy cho biết:

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 25: Hiệu điện thế

a) Giới hạn đo của vôn kế này

b) Độ chia nhỏ nhất

c) Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí (1)

d) Số chỉ vôn kế khi kim ở vị trí (2)

Trả lời:

a) GHĐ: của vôn kế là 13V

b) ĐCNN: của vôn kế là 0,5V

c) Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí 1 là 2V

d) Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí 2 là 9V

Giải bài 25.3 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Hãy kẻ đoạn thẳng nối một điểm ở cột bên trái với một điểm ở cột bên phải trong khung dưới đây để cho biết vôn kế được lựa chọn là phù hợp nhất khi đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện tương ứng.

Pin tròn 1,5V

Vôn kế có giới hạn đo là 0,5V

Pin vuông 4,5V

Vôn kế có giới hạn đo là 20V

Acquy 12V

Vôn kế có giới hạn đo là 3V

Pin Mặt Trời 400mV

Vôn kế có giới hạn đo là 10V

Trả lời:

Pin tròn 1,5V ——– Vôn kế có giới hạn đo là 3V

Pin vuông ——– Vôn kế có giới hạn đo là 10V

Acquy 12V ——– Vôn kế có giới hạn đo là 20V

Pin Mặt Trời 400mV ———- Vôn kế có giới hạn đo là 0,5V

Giải bài 25.4 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Câu phát biểu nào dưới đây về nguồn điện là không đúng?

A. Nguồn điện là nguồn tạo ra các điện tích.

B. Nguồn điện tạo ra giừa hai cực của nó một hiệu điện thế.

C. Nguồn điện tạo ra sự nhiễm điện khác nhau ở hai cực của nó.

D. Nguồn điện tạo ra và duy trì dòng điện chạy trong mạch điện kín.

Trả lời:

Chọn A

Giải bài 25.5 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Số vôn ghi trên nguồn điện có ý nghĩa nào dưới đây?

A. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đang mắc trong mạch điện kín

B. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đang mắc trong mạch điện kín với nguồn điện đó

C. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đang được mắc trong mạch điện để hở

D. Là giá trị hiệu điện thế định mức mà nguồn điện đó có thể cung cấp cho các dụng cụ điện

Giải

Chọn D

Giải bài 25.6 trang 61 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Trong trường hợp nào dưới đây có một hiệu điện thế khác 0?

A. Giữa hai cực Bắc, Nam của một thanh nam châm

B. Giữa hai đầu một cuộn dây dẫn để riêng trên bàn.

C. Giữa hai cực của một pin còn mới

D. Giữa hai đầu bóng đèn pin khi chưa mắc vào mạch

Trả lời:

Chọn C

Giải bài 25.7 trang 61 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2V để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện chưa mắc vào mạch. Cách viết kết quả đo nào dưới đây là đúng?

A. 314mV

B. 1,52V

C. 3.16V

D. 5,8V

Giải

Chọn D

Giải bài 25.8 trang 61 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Dưới đây là một số thao tác. đúng hoặc sai, khi sử dụng vôn kế:

1. Điều chỉnh kim chỉ thị về vạch số 0

2. Chọn thang đo có giới hạn đo nhỏ nhất

3. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế. trong đó chốt dương của dụng cụ được mắc về phía cực dương, còn chốt âm được mắc về phía cực âm của nguồn điện

4. Đọc số chỉ trên dụng cụ đo theo đúng quy tắc

5. Chọn thang đo phù hợp, nghĩa là thang đo cần có giới hạn đo lớn gấp khoảng 1,5 đến 2 lần giá trị ước lượng cần đo

6. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế. trong đó chốt âm của dụng cụ được mắc về phía cực dương của nguồn điện, còn chốt dương được mắc về phía cực âm của nguồn điện

7. Ghi lại giá trị vừa đo được

Khi sử dụng vôn kế để tiến hành đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện khi chưa được mắc vào mạch, thì cần thực hiện những thao tác nào đã nêu ở trên và theo thứ tự nào dưới đây?

A. 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 7

B. 5 -> 1 -> 3 -> 4 -> 7

C. 5 -> 6 ->1 -> 4 -> 7

D. 1 -> 5 -> 3 -> 4 -> 7

Trả lời:

Chọn B

Giải bài 25.9 trang 62 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Trong hình 25.2 dưới đây, vôn kế trong sơ đồ nào đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở?

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 25: Hiệu điện thế

Hướng dẫn:

Chọn A

Giải bài 25.10 trang 62 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Hãy ghép mỗi ý ở cột bên trái với một đơn vị ở cột bên phải để được một câu đúng.

1. Đơn vị đo trọng lượng là

2. Đơn vị đo cường độ dòng điện là

3. Đơn vị đo tần số của âm là

4. Đơn vị đo hiệu điện thế là

5. Đơn vị đo độ to của âm là

a) vôn (V)

b) đêxiben (dB)

c) kilôgam (kg)

d) niutơn (N)

e) ampe (A) g( héc (Hz)

Trả lời:

1 – e 2 – d 3 – g 4 – a 5 – b

Giải bài 25.11 trang 62 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Hãy ghép mỗi ý ở cột bên trái với một dụng cụ đo ở cột bên phải để được một câu đúng.

1. Đo trọng lượng bằng

2. Đo cường độ dòng điện bằng

3. Đo hiệu điện thế bằng

4. Đo nhiệt độ bằng

5. Đo khôi lượng bằng

a) vôn kế

b) bình tràn

c) cân

d) ampe kế

e) lực kế

g) nhiệt kế

Trả lời:

1 – d 2 – e 3 – a 4 – g 5 – c

Giải bài 25.12 trang 62 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Trên vỏ của một acquy có ghi 12V. Số vôn này có ý nghĩa gì nếu acquy còn mới?

Giải

Số vôn này có ý nghĩa là giá trị hiệu điện thế giữa 2 cực của acquy khi chưa mắc vào mạch là 12V

Giải bài 25.13 trang 62 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Mắc chốt dương (+) của vôn kế với cực dương của một pin còn mới và mắc chốt âm của vôn kế với cực âm của pin đó. So sánh số chỉ của vôn kế và số vôn ghi trên vỏ của pin.

Trả lời:

So sánh số chỉ vôn kế và số vôn kế ghi trên vỏ của pin là bằng nhau.

Bài tiếp theo: Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

………………………………………

Trên đây website đã giới thiệu các bạn tài liệu Giải SBT Vật lý 7 bài 25: Hiệu điện thế. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh sẽ nắm vững hơn kiến thức được học trong mỗi bài, từ đó vận dụng làm các bài tập liên quan hiệu quả. Chúc các em học tốt.

Ngoài Giải SBT Vật lý 7 bài 25, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 7 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 7 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt.

Mời các bạn tham khảo thêm:

 • Giải bài tập trang 66, 67, 68 SGK Vật lý lớp 7: Cường độ dòng điện
 • Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 24: Cường độ dòng điện
 • Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Vật lý

 • Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Vật lý có đáp án năm học 2020 – 2021
 • Đề kiểm tra giữa học kì 2 Vật lý 7 năm 2021 có đáp án
 • Ma trận đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 7 năm học 2020 – 2021
 • Đề cương ôn tập giữa kì 2 Vật lý 7 trường THCS Sơn Định, Phú Yên năm 2020 – 2021
 • Đề thi giữa học kì 2 Vật lý 7 năm 2021 có đáp án trường THCS Sơn Định, Phú Yên
 • Đề kiểm tra giữa học kì 2 Vật lý 7 trường THCS Văn Yên, Yên Bái năm 2020 – 2021
 • Bộ đề ôn thi giữa học kì 2 môn Vật lý 7 năm học 2020 – 2021

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button