Giáo Dục

Giải sinh học 11 bài 24: Ứng động

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 11 bài: Ứng động. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 11 nhé.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Ứng động sinh trưởng là gì? 

Trả lời:: 

  • Ứng động sinh trưởng là kiểu ứng động, trong đó, các tế bào ở 2 phía đối diện nhau của cơ quan (như lá, cánh hoa,…) có tốc độ sinh trưởng dãn dài khác nhau do tác động của các kích thích không định hướng từ các tác nhân ngoại cảnh (ánh sáng, nhiệt độ,…) 

Bài tập 2: Cơ quan nào của hoa có ứng động sinh trưởng?

Trả lời: 

Cơ quan có ứng động sinh trưởng của hoa là cánh hoa.

Bài tập 3: Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng nào?

Trả lời:

Vận động nở hoa là ứng động sinh trưởng dưới tác động của ánh sáng

Bài tập 4: Phân biệt ứng động không sinh trưởng và ứng động sinh trưởng.

Trả lời: 

  • Ứng động sinh trưởng là kiểu ứng động, trong đó, các tế bào ở 2 phía đối diện nhau của cơ quan (như lá, cánh hoa,…) có tốc độ sinh trưởng dãn dài khác nhau do tác động của các kích thích không định hướng từ các tác nhân ngoại cảnh (ánh sáng, nhiệt độ,…) 
  • Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động không có sự sinh trưởng dãn dài của tế bào thực vật.

Bài tập 5: Nêu vai trò của ứng động đối với đời sống sinh vật.

Trả lời: 

  • Ứng động giúp cây thích nghi đa dạng đối với sự biến đổi của môi trường bảo đảm cho cây tồn tại và phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button