Giáo Dục

Giải sinh học 9 bài 5: Lai hai cặp tính trạng tiếp theo

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 9 bài: Lai hai cặp tính trạng tiếp theo. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 9 nhé.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của mình như thế nào?

Trả lời: 

 • Mỗi cặp tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định.
  • A: hạt vàng
  • a: hạt xanh
  • B: vỏ trơn
  • b: vỏ nhăn
 • Các cặp nhân tố di truyền phân li độc lập với nhau trong quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp tự do trong quá tình thụ tinh.
 • Sơ đồ lai:

P (t/c):               AABB     x       aabb

G:                        AB                 ab

F1:                  AaBb (100% vàng, trơn)

F1 x F1:    AaBb                 x          AaBb

G:       AB, Ab, aB, ab                AB, Ab, aB, ab

F2: 

  AB Ab aB ab
AB AABB AABb AaBB AaBb
Ab AABb AAbb AaBb Aabb
aB AaBB AaBb aaBB aaBb
ab AaBb Aabb aaBb aabb

=> Tỉ lệ KG -KH:

9 A – B – : 9 vàng, trơn

3 A – bb: 3 vàng, nhăn

3 aaB – : 3 xanh, trơn

1 aabb: 1 xanh, nhăn

Bài tập 2: Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập.

Trả lời: 

 • Nội dung của quy luật phân li độc lập: “Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử”.

Bài tập 3: Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hóa? Tại sao ở những loài sinh sản giao phối, biến dị tổ hợp lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính?

Trả lời: 

 • Biến dị tổ hợp là một trong những nguồn nguyên liệu quan trọng đối với chọn giống và tiến hóa.
 • Trong thực tế, mỗi cá thể của loài có rất nhiều gen.
  • Với các loài sinh sản vô tính, các cá thể thường giống nhau và giống thế hệ trước.
  • Với các loài giao phối, do sự phân li độc trong phát sinh giao tử và tổ hợp tự do trong thụ tinh của các cặp gen tạo ra vô số các biến dị tổ hợp.

Bài tập 4: Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân li độc lập với nhau.

Bố có tóc thẳng, mắt xanh. Hãy chọn người mẹ có kiểu gen phù hợp để con sinh ra đều có mắt đen, tóc xoăn.

a. AaBb

b. AaBB

c. AABb

d. AABB

Trả lời: 

 • Bố có tóc thẳng, mắt xanh => Kiểu gen của bố: aabb => Bố cho giao tử: ab
 • Con có tóc xoăn, mắt đen 

=> Con có KG: AaBb => nhận giao tử AB từ mẹ

=> Để con sinh ra đều mắt đen, tóc xoăn thì mẹ chỉ cho 1 loại giao tử AB.

=> KG của mẹ: AABB

=> Đáp án: d

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button