Giáo Dục

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 29


Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong tập bản đồ Lịch sử nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô cùng các bạn học sinh cùng tham khảo tài liệu dưới đây

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 25

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 26

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 27

Bài 1 trang 45 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào kiến thức đã học em hãy:

Lời giải:

+) Ghi tên và thời gian chụp của bức ảnh vào chỗ chấm (….) ở hình 1.

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam

+) Bức ảnh trên phản ánh điều gì?

– Tác động hai mặt của chính sách khai thác thuộc địa của Pháp đối với Việt Nam.

Bài 2 trang 45 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Quan sát hai bức ảnh dưới đây (hình 2,3) em hãy cho biết: hai bức ảnh phản ánh điều gì? ở đâu? Thời gian nào? (hãy ghi câu trả lời vào dưới mỗi bức ảnh).

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam

Hai bức ảnh trên phản ánh đời sống khổ cực của người nông dân và công nhân Việt Nam trong thời kì Pháp thuộc.

Bài 3 trang 46 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Quan sát bức ảnh (hình 4) em hãy cho biết đây là công trình kiến trúc nào? Ở đâu? Thời gian hoàn thành công trình?

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam

Bức ảnh trên là Nhà hát lớn thành phố Hà Nội được hoàn thành xây dựng vào năm 1911.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button