Giáo Dục

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 20


Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939 được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong tập bản đồ Lịch sử nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô cùng các bạn học sinh cùng tham khảo tài liệu dưới đây

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 17

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 18

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 19

Bài 1 trang 24 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Dựa vào lược đồ dưới đây, em hãy tô màu đỏ vào khuyên tròn ứng với những nơi mà em cho là có các cuộc đấu tranh lớn trong phong trào dân chủ 1936 – 1939.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

Bài 2 trang 24 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở nước ta diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào?

X

Chủ nghĩa phát xít ra đời đe dọa hòa bình và an ninh thế giới.

X

Quốc tế Cộng sản họp đề ra chủ trương mới.

X

Mặt trận Nhân dân Pháp thắng cử và đứng ra thành lập chính phủ mới có nhiều chính sách tiến bộ với các thuộc địa.

Liên Xô tăng cường giúp đỡ, ủng hộ cách mạng Việt Nam.

+) Mục tiêu đấu tranh của phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở nước ta là gì?

Chống phong kiến giành ruộng đất cho nông dân.

Chống tư sản mại bản để bảo vệ các nhà tư sản trong nước.

Chống đế quốc bảo vệ độc lập dân tộc.

X

Chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh, đòi tự do, cơm áo, hòa bình.

+) Hình thức đấu tranh của phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở nước ta là gì?

X

Đấu tranh hợp pháp, nửa hợp pháp.

Đấu tranh vũ trang giành chính quyền.

Đấu tranh bí mật.

X

Đấu tranh công khai, nửa công khai.

Ngoài các bài giải tập bản đồ lớp 9 ra các bạn tham khảo thêm các tài liệu Giải bài tập SGK Lịch sử 9, Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất, Giải Vở BT Lịch Sử 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button