Giáo Dục

Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 1 My School trang 6 7 SBT


Giải sách Cánh diều tiếng Anh 1 Unit 1 SBT trang 6 7

Nằm trong bộ đề Giải tiếng Anh lớp 1 Explore Our World, tài liệu giải sbt trang 6 7 Unit 1 My School tiếng Anh lớp 1 dưới đây do website.com sưu tầm và đăng tải. Các bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 1 Unit 1 giúp các em học sinh ghi nhớ những danh từ chỉ đồ vật thường gặp trong lớp học hiệu quả.

* Xem thêm bài tiếp theo tại: Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 1 My School trang 8 11 SBT

Bạn đang xem: Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 1 My School trang 6 7 SBT

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Listen. Look and circle. Nghe. Nhìn và khoanh tròn.

Bài nghe:

Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 1 trang 6 7 SBT

Đáp án

Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 1 trang 6 7 SBT

Nội dung bài nghe:

1 – a book a book;

2 – a chair a chair;

3 – a pen a pen;

4 – paper paper;

5 – a desk a desk;

6 – a crayon a crayon;

Hướng dẫn dịch:

1 – một quyển sách;

2 – Một cái ghế;

3 – Một cái bút mực;

4 – Giấy;

5 – Một chiếc bàn;

6 – Một cái bút màu;

2. Listen and Say. Nghe và nói.

Bài nghe:

Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 1 trang 6 7 SBT

Nội dung bài nghe:

What is this? – It’s a pen.

Hướng dẫn dịch:

Đâu là gì? – Đây là chiếc bút mực.

3. Cut out the cards on page 35. Listen. Glue the cards. Cut thẻ trang 35. Nghe. Dán thẻ.

Bài nghe:

Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 1 trang 6 7 SBT

Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 1 trang 6 7 SBT

Đáp án

Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 1 trang 6 7 SBT

Nội dung bài nghe:

1: What is this? – It is a book.

2: What is this? – It is a crayon.

3: What is this? – It is an eraser.

4: What is this?- It is a pen.

5: What is this? – It is a chair.

6: What is this? – It is paper.

7: What is this? – It is a desk.

8: What is this? – It is a pencil.

4. Match. Say. Nối. Nói.

Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 1 trang 6 7 SBT

Đáp án

Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 1 trang 6 7 SBT

* Xem hướng dẫn học Unit 1 lớp 1 My School tại: Tiếng Anh lớp 1 Unit 1 My School FULL

Trên đây là Hướng dẫn giải bài tập trang 6 7 tiếng Anh lớp 1 Unit 1 Explore Our World SBT. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button