Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Chia một số cho một tích

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Chia một số cho một tích. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tính giá trị biểu thức: a. 50 : (2 x 5); b. 72 : (9 x 8); c. 28 : (7 x 2)

Trả lời:

a. 50 : (2 x 5) = 50 : 10 = 5 = 

    50 : (2 x 5) = 50 : 2 : 5 = 25 : 5 = 5

    50 : (2 x 5) = 50 : 5 : 2 = 10 : 2 = 5

b. 72 : (9 x 8) = 72 : 72 = 1

    72 : (9 x 8) = 72 : 9 : 8= 8 :8 = 1

    72 : (9 x 8) = 72 : 8 : 9 = 9 : 9 = 1

c. 28 : (7 x 2)= 28 : 14 = 2

    28 : (7 x 2) = 28 : 7 : 2 = 4 : 2 = 2

    28 : (7 x 2) = 28 : 2 : 7 = 14 : 7 = 2

Bài tập 2: Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính (theo mẫu)

Mẫu: 60 : 15 = 60 : (5 x 3)

                    = 60 : 5 : 3

                    = 12 : 3 = 4

a. 80 : 40    b. 150 : 50     c. 80 : 16

Trả lời:

a. 80 : 40 = 80 : (10 x 4)

        = 80 : 10 : 4 = 8 : 4 = 2

b. 150 : 50 = 150 ( 10 x 5)

         = 150 : 10 : 5 = 15 : 5 = 3

c. 80 : 16 = 80 : (8 x 2)

       = 80 : 8 : 2 = 10 : 2 = 5

Bài tập 3: Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả….

Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng. Tính tiền mỗi quyển vở?

Trả lời:

Số vở của hai bạn mua là:

3 x 2 = 6 (quyển)

Giá tiền mỗi quyển vở là:

7200 : 6 = 1200 (đồng)

Đáp  số: 1200 đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button