Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Chia một tích cho một số

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Chia một tích cho một số. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tính bằng hai cách: a. ( 8 x 23) : 4; b. (15 x 24) : 6

Trả lời:

a. ( 8 x 23) : 4 = ?

  • Cách 1:  ( 8 x 23) : 4 = 184 : 4 = 46
  • Cách 2:  ( 8 x 23) : 4 = (8 : 4) x 23 = 2 x 23 = 46

b. (15 x 24) : 6 = ?

  • Cách 1: (15 x 24) : 6 = 360 : 6 = 60
  • Cách 2: (15 x 24) : 6 = 15 x (24 : 6) = 15 x 4 = 60

Bài tập 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất: (25 x 36 ): 9

Trả lời:

(25 x 36 ): 9 = 25 x (36 : 9) = 25 x 4 = 100

Bài tập 3: Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được….

Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được $frac{1}{5}$ số vải. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

Trả lời:

Số mét vải cửa hàng có là:

     30 x 5 = 150 (m)

Cửa hàng đã bán số mét vải là:

       150 : 5 = 30 (m)

             Đáp số: 30m

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button