Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với số 11

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với số 11. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tính nhẩm:

a. 34 x 11

b. 11 x 95

c. 82 x 11

Trả lời:

a. 34 x 11 = ?

 • 3 cộng 4 bằng 7
 • Viết 7 vào giữa hai chữ số của 34, được 374
 • Vậy: 34 x 11 = 374

b. 11 x 95 = ?

 • 9 cộng 5 bằng 14
 • Viết 4 vào giữa hai chữ số của số 95 được 945
 • Thêm 1 vào 9 của 945, được 1045
 • Vậy: 11 x 95 = 1045

c. 82 x 11 = ?

 • 8 cộng 2 bằng 10
 • Viết 0 vào giữa hai chữ số của số 82, được 802
 • Thêm 1 vào 8 của số 802 ta được 902
 • Vậy: 82 x 11 = 902

Bài tập 2: Tìm x: a. x : 11 = 25;  b. x : 11 = 78

Trả lời:

Áp dụng cách tính nhẩm số có hai chữ số với số 11:

a. x : 11 = 25

           x = 25 x 11

          x = 275

b. x : 11 = 78

          x = 78 x 11

          x = 858

Bài tập 3: Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng,….

Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh?

Trả lời:

Số học sinh của khối lớp Bốn là: 11 x 17 = 187 (học sinh)

Số học sinh của khối lớp Năm là: 11 x 15 = 165 (học sinh)

Số học sinh của hai khối lớp là: 187 + 165 = 352 (học sinh)

                                                           Đáp số: 352 học sinh

Bài tập 4: Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 11 người ngồi. Phòng họp B có 14 dãy ghế,….

Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 11 người ngồi. Phòng họp B có 14 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 9 người ngồi. Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, câu nào sai?

a. Phòng họp A có nhiều phòng họp B 9 người

b. Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 6 người

c. Phòng họp A có ít phòng họp B 6 người

d. Hai phòng họp có số người như nhau

Trả lời:

Phòng họp A có số người là: 11 x 12 = 132 (người)

Phòng họp B có số người là: 9 x 14 = 126 (người)

Phòng họp A có số người nhiều hơn phòng họp B là: 132 – 126 = 6 (người)

=> Vậy câu b đúng; a, c, d sai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button