Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Luyện tập – Phép cộng và phép trừ

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyện tập – Phép cộng và phép trừ. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Thử lại phép cộng:

b. Tính rồi thử lại (theo mẫu):

35 462 + 27 519;     69 108 + 2 074;    267 345 + 31 925.

Trả lời:

Bài tập 2: Thử lại phép trừ.

b. Tính rồi thử lại (theo mẫu):

   4 025 – 312;    5 901 – 638;   7 521 – 98;

Trả lời:

Bài tập 3: Tìm x:

a. x + 262 = 4 848;     b. x – 707 = 3 535.

Trả lời:

a. x + 262 = 4 848                  b. x – 707 = 3 535

              x = 4 848 – 262                      x = 3 535 + 707

              x = 4 586                                x = 4 242

 Đáp số  x = 4 586.                   Đáp số: x = 4 242.

Bài tập 4: Núi Phan-xi-păng (ở tỉnh Lào Cai)  cao 3 143 m. Núi Tây Côn Lĩnh….

Núi Phan-xi-păng (ở tỉnh Lào Cai)  cao 3 143 m. Núi Tây Côn Lĩnh (ở Hà Giang) cao 2 428 m. Hỏi núi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu mét?

Trả lời:

Núi Phan-xi-păng cao hơn và cao hơn số mét là:

               3 143 – 2 428 = 715 m.

                             Đáp số: 715 m

Bài tập 5: Tính nhẩm hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có năm chữ số.

Trả lời:

  • Số lớn nhất có 5 chữ số là: 99 999.
  • Số bé nhất có 5 chữ số là 10 000.
  • Hiệu giữa số lớn nhất có 5 chữ số và số bé nhất có 5 chữ số là: 99 999 – 10 000 = 89 999.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button