Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Nhân một số với một hiệu

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Nhân một số với một hiệu. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống ( theo mẫu):

Trả lời:

Bài tập 2: Áp dụng tính chất nhân một số với một hiệu để tính:

a. 47 x 9;    24 x 99                     

b. 138 x 9;   123 x 99

Trả lời:

47 x 9 = 47 x ( 10 – 1)                          138 x 9 = 138 x (10 – 1)

          = 47 x 10 – 47 x 1                                   = 138 x 10 – 138 x 1

          = 470 – 47 = 423                                    = 1380 – 138 = 1242

 

24 x 99 = 24 x (100 – 1)                      123 x 99 = 123 x (100 – 1)

            = 24 x 100 – 24 x 1                                = 123 x 100 – 23 x 1

            = 2400 – 24 = 2376                               = 12300 – 23 = 12177

Bài tập 3: Một cửa hàng bán trứng có 40 giá để trứng, mỗi giá để trứng có 175 quả….

Một cửa hàng bán trứng có 40 giá để trứng, mỗi giá để trứng có 175 quả. Cửa hàng đã bán hết 10 giá trứng. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu quả trứng?

Trả lời:

Cách 1:

Số quả trứng còn lại ở cửa hàng là:

175 x (40 – 10) = 5250 ( quả trứng)

                  Đáp số: 5250 quả trứng

Cách 2: 

Cửa hàng có tổng số trứng là:  40 x 175 = 7000 ( quả trứng)

Cửa hàng đã bán đi số trứng là: 10 x 175 = 1750 ( quả trứng)

Vậy số trứng còn lại ở cửa hàng là: 7000 – 1750 = 5250 ( quả trứng)

                                                                    Đáp số: 5250 quả trứng

Bài tập 4: Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức: ( 7 -5) x 3 và 7 x 3 – 5 x 3 

  • Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức: ( 7 -5) x 3 và 7 x 3 – 5 x 3 
  • Từ kết quả so sánh và nêu cách nhân một hiệu với một số.

Trả lời:

Ta có:

  • (7 -5) x 3 = 2 x 3 = 6
  • 7 x  3 – 5 x 3 = 21 – 15 = 6

Vậy hai biểu thức đã có gía trị bằng nhau, hay:

                   (7 -5) x 3 = 7 x  3 – 5 x 3

=> Khi nhân một số hiệu với một số ta có thể lần lượt nhân  số bị trừ, số trừ với số đó rồi trừ đi hai kết quả cho nhau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button