Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Thương có chữ số 0

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Thương có chữ số 0. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Đặt tính rồi tính:

a. 8750 : 35;  23520 : 56;  11780 : 42                                        

b. 2996 : 28;  2420 : 12;  13870 : 45

Trả lời:

Bài tập 2: Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút bơm được 97200l nước….

Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút bơm được 97200l nước vào bể bơi. Hỏi trung bình mỗi phúy máy đó bơm được bao nhiêu lít nước?

Trả lời:

1 giờ 12 phút = 72 phút

Trung bình mỗi phút máy đó bơm được số lít nước là:

            97200 : 72 = 1350(l)

              Đáp số : 1350l nước

Bài tập 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp….

Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307m, chiều dài hơn chiều rộng là 97m.

a. Tính chu vi mảnh đất đó;

b. Tính diện tích mảnh đất đó.

Trả lời:

a. Chu vi mảnh đất là :

307 x 2 = 614 (m)

b. Chiều rộng mảnh đất là :

(307 – 97) : 2 = 105 (m)

Chiều dài mảnh đất :

105 + 97 = 202 (m)

Diện tích mảnh đất là :

202 x 105 = 21210 (m$^{2}$)

        Đáp số : a. 614m

                      b. 21210 m$^{2}$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button