Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi….

Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Trả lời:

Tuổi con là: (58 – 38) : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi bố là: 58 – 10 = 48 (tuổi)

                 Đáp số: Bố 48 tuổi

                            con 10 tuổi.

Bài tập 2: Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh gái là 4 em….

Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?

Trả lời:

Số học sinh trai là: (28 + 4) : 2 = 16 (học sinh)

Số học sinh gái là: 16 – 4 = 12 (học sinh)

                          Đáp số: 16 học sinh trai

                                       12 học sinh gái

Bài tập 3: Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B….

Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Trả lời:

Số cây lớp 4A trồng được là:

       550 : 2 = 275 cây

Số cây lớp 4B trồng được là:

        275 + 50 = 325 cây

   Đáp số: Lớp 4A: 275 cây,

                Lớp 4B: 325 cây

Bài tập 4: Tính nhẩm: Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó.

Trả lời:

Số bé là: (8 – 8) : 2 = 0

Số lớn là: 0 + 8 = 8

           Đáp số: 8 và 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button