Giáo Dục

Giải toán 5 bài: Luyện tập chung (tiếp theo) trang 16,17

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 5 bài: Luyện tập chung (tiếp theo) trang 16,17. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và hoàn thành các bài tập nhanh chóng và tốt nhất. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 5. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tính:

$frac{7}{9}times frac{4}{5}$           $frac{1}{5}:frac{7}{8}$

$2frac{1}{4}times 3frac{2}{5}$       $1frac{1}{5}: 1frac{1}{3}$a

Trả lời:

  • $frac{7}{9}times frac{4}{5}=frac{7times 4}{9times 5}=frac{28}{45}$
  • $frac{1}{5}:frac{7}{8}=frac{1times 8}{5times 7}=frac{8}{35}$
  • $2frac{1}{4}times 3frac{2}{5}=frac{9}{4}times frac{17}{5}=frac{153}{20}$
  • $1frac{1}{5}: 1frac{1}{3}=frac{6}{5}: frac{4}{3}=frac{6}{5}times frac{3}{4}=frac{18}{20}$

Bài tập 2: Tìm x:

  • x +$frac{1}{4}=frac{5}{8}$
  • x -$frac{3}{5}=frac{1}{10}$
  • $x times frac{2}{7}=frac{6}{11}$
  • x :$frac{3}{2}=frac{1}{4}$

Trả lời:

a. x +$frac{1}{4}=frac{5}{8}$

            x =$frac{5}{8}$ – $frac{1}{4}$

            x =$frac{3}{8}$

b. x -$frac{3}{5}=frac{1}{10}$

            x =$frac{1}{10}$ + $frac{3}{5}$

            x = $frac{7}{10}$

c. $x times frac{2}{7}=frac{6}{11}$

           x =$frac{6}{11}$ : $frac{2}{7}$

           x = $frac{21}{11}$

d. x :$frac{3}{2}=frac{1}{4}$

        x = $frac{1}{4} times frac{3}{2}$

        x = $frac{3}{8}$

Bài tập 3: Viết các số đo độ dài:

a. 2m 15cm;     b. 1m 75cm;     c. 5m 36 cm;      d. 8m 8cm.

Trả lời:

a. 2m 15cm= 2m + $frac{15}{100}$m = $2frac{15}{100}$ m  

b. 1m 75cm= 1m +  $frac{75}{100}$m = $1frac{75}{100}$ m    

c. 5m 36 cm= 5m +  $frac{36}{100}$m = $5frac{36}{100}$ m       

d. 8m 8cm= 8m + $frac{8}{100}$m = $8frac{8}{100}$ m   

Bài tập 4: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một mảnh đất hình chữ nhật kích thước như hình vẽ dưới đây.

Sau khi đào ao và làm nhà thì diện tích phần đất còn lại là:

A. 180 m2

B. 1400 m2

C. 1800 m2

D. 2000 m2

Trả lời:

Chiều dài mảnh đất là 50m.

Chiều rộng mảnh đất là 40m.

Diện tích mảnh đất là: 50 x 40 = 2000 m2

Chiều dài nhà là 20 m.

Chiều rộng nhà là 10 m.

Diện tích nhà là: 20 x 10 = 200 m2

Ao hình vuông có cạnh dài 20m

Diện tích ao là: 20 x 20 = 400 m2

Diện tích phần đất còn lại là: 2000 – (200 + 400) = 1400 m2

Đáp án đúng: B. 1400 m2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button