Giáo Dục

Giải toán 5 bài: luyện tập trang 9

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 5 bài: Luyện tập trang 9. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và hoàn thành các bài tập nhanh chóng và tốt nhất. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 5. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Trả lời:

Bài tập 2: Viết các phân số sau thành phân số thập phân: $frac{11}{2}$; $frac{15}{4}$; $frac{31}{5}$

Trả lời:

Gợi ý: Để đưa các phân số thành phân số thập phân thì các em cần phải quy đồng phân số đó về dạng có mẫu số là 10, 100, hay 1000….

Ta có kết quả như sau:

  • $frac{11}{2}= frac{11times 5}{2times 5}= frac{55}{10}$
  • $frac{15}{4}= frac{15times 25}{4times 25}= frac{375}{100}$
  • $frac{31}{5}= frac{31times 20}{5times 20}= frac{620}{100}$

Bài tập 3: Viết các phân sô sau thành phân số thập phân có mẫu số là 100: $frac{6}{25}$; $frac{500}{1000}$; $frac{28}{200}$

Trả lời:

Gợi ý: Để phân số thành số thập phân có mẫu số là 100. Các em chỉ cần lấy mẫu số nhân (hoặc chia) với một số bất kì nào đó để được kết quả là 100. Sau đó, các em lấy tử số nhân (hoặc chia) với số mà mẫu số vừa nhân (hoặc chia) => Ta được phân số có mẫu số 100.

Ta có kết quả:

  • $frac{6}{25}= frac{6times 4}{25times 4}= frac{24}{100}$
  • $frac{500}{1000}= frac{500 : 10}{1000 : 10}= frac{50}{100}$
  • $frac{28}{200}= frac{28 : 2}{200 : 2}= frac{14}{100}$

Bài tập 4: Điền dấu < = >

Trả lời:

  • $frac{5}{10}$ = $frac{50}{100}$ vì $frac{5}{10}= frac{5times 10}{10times 10}= frac{50}{100}$
  • $frac{8}{10}$ > $frac{29}{100}$ vì $frac{8}{10}= frac{8times 10}{10times 10}= frac{80}{100}$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button