Giáo Dục

Giải toán 6 bài: Điểm.Đường thẳng

Giải toán 6 tập 1 bài: Điểm.Đường thẳng. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn giải chi tiết dễ hiểu. Các em học sinh tham khảo để học tốt môn toán 6 nhé. Hãy comment lại bên dưới nếu các em chưa hiểu. Thầy cô luôn sẵn sàng trợ giúp

Câu trả lời:

Giải bài tập 1: Đặt tên cho các điểm…

Đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình 6.

Bài giải:

Quy tắc đặt tên:

  • Điểm đặt tên bằng chữ cái in hoa.
  • Đường thẳng đặt tên bằng chữ cái in thường.

Ta có hình vẽ như sau:

Giải toán 6 bài: Điểm.Đường thẳng

Giải bài tập 2: Vẽ ba điểm…

Vẽ ba điểm A, B, C và ba đường thẳng a, b, c.

Bài giải:

Ta có hình vẽ như sau:

Giải toán 6 bài: Điểm.Đường thẳng

Giải bài tập 3: Xem hình 7…

Giải toán 6 bài: Điểm.Đường thẳng

Xem hình 7 để trả lời các câu hỏi sau:

a) Điểm A thuộc những đường thẳng nào? Điểm B thuộc những đường thẳng nào? Viết câu trả lời bằng ngôn ngữ thông thường và kí hiệu.

b) Những đường thằng nào đi qua điểm B? Những đường thẳng nào đi qua điểm C? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

c) Điểm D nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

 

Bài giải:

Từ hình vẽ, ta có:

a)  

  • Điểm A thuộc đường thẳng n và đường thẳng q.

               Ký hiệu:  An

                               Aq

  • Điểm B thuộc đường thẳng n và đường thẳng m và đường thẳng p.

               Ký hiệu:  Bn

                               Bm

                               Bp

b)  

  • Ba đường thẳng m, n, p đi qua điểm B.

              Ký hiệu:  Bn

                              Bm

                               Bp

  • Hai đường thẳng m, q đi qua điểm C.

              Ký hiệu:  Cm

                              Cq

c)

  • Điểm D nằm trên đường thẳng q và không đường thẳng m, đường thẳng n và đường thẳng p.

              Ký hiệu:  Dq

                              Dm

                              Dn

                              Dp

Giải bài tập 4: Vẽ hình theo…

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a) Điểm C nằm trên đường thẳng a.

b) Điểm B nằm trên đường thẳng b.

Bài giải:

Ta có hình vẽ :

Giải toán 6 bài: Điểm.Đường thẳng

Giải bài tập 5: Vẽ hình theo…

Vẽ hình theo các ký hiệu sau: Ap,Bq

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Giải toán 6 bài: Điểm.Đường thẳng

Giải bài tập 6: Cho đường thẳng…

Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m và điểm B không thuộc đường thẳng m.

a) Vẽ hình và viết kí hiệu.

b) Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

c) Có những điểm không thuộc đường thẳng m mà khác với điểm B không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Giải toán 6 bài: Điểm.Đường thẳng

Ký hiệu: A∈m

                B∉m

  • Có vô số điểm khác điểm A cũng thuộc đường thẳng m.

Ví dụ: Ta vẽ hai điểm C và D thuộc m.

Ký hiệu : C∈m

                D∈m

  • Có vô số điểm khác điểm B không thuộc m.

Ví dụ: Ta vẽ hai điểm M và N không thuộc m.

Ký hiệu : M∉m

                N∉m

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button