Giáo Dục

Giải toán 6 bài: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Giải toán 6 tập 1 bài: Tập hợp. Phần tử của tập hợp. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn giải chi tiết dễ hiểu. Các em học sinh tham khảo để học tốt môn toán 6 nhé. Hãy comment lại bên dưới nếu các em chưa hiểu. Thầy cô luôn sẵn sàng trợ giúp

Câu trả lời:

Giải bài tập 1: Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn…

Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

$12 … A$

$16 … A$

Bài giải:

Ta có :  

Cách 1 :   $A={ 9;10;11;12;13 }$

Cách 2:    $A={xin N|8<x<14}$

$12in N$

$16notin N$

Giải bài tập 2: Viết tập hợp các chữ cái trong từ ” TOÁN HỌC “.

Bài giải:

Các chữ cái trong từ “TOÁN HỌC” gồm T, O, A, N, H, O, C.

Chú ý : Trong các chữ cái trên, chữ O xuất hiện hai lần, nhưng trong khi biểu diễn tập hợp thì ta chỉ cần viết một lần .

Gọi X là tập hợp chữ cái trên, ta có:    X = { T, O, A, N, H, C }

Giải bài tập 3: Cho hai tập hợp A = {a, b}; B = {b, x, y}…

Cho hai tập hợp A = {a, b}; B = {b, x, y}. Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

x … A

y … B

b … A

b … B

Bài giải:

Ta có:

$xnotin A$

$yin B$

$bin A$

$bin B$

Giải bài tập 4: Nhìn vào các hình 3, 4 và 5, viết các tập hợp A, B, M, H.

Nhìn vào các hình 3, 4 và 5, viết các tập hợp A, B, M, H.

Bài giải:

Từ hình vẽ, ta có :

A = { 15, 26 }        

B = { 1, a, b }

M = { bút }          

H = { bút, sách, vở }

Giải bài tập 5: a) Một năm gồm 4 quý. Viết tập hợp A các …

a) Một năm gồm 4 quý. Viết tập hợp A các tháng của quý hai trong năm.

b) Viết tập hợp B các tháng (dương lịch) có 30 ngày.

Bài giải:

a)  Một năm có 12 tháng => mỗi quý là 3 tháng.

Quý 2 gồm các tháng 4, 5, 6. Do đó tập hợp các tháng của quý hai trong năm là:

A = { tháng 4, tháng 5, tháng 6 }

b) Các tháng (dương lịch) có 30 ngày là tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11.

Vậy tập hợp các tháng dương lịch có 30 ngày là:

B = { tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 }

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button