Giáo Dục

Giải Toán 8 bài 3: Hình thang cân


Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân được website chia sẻ. Với lời giải chi tiết, rõ ràng tương ứng với bài tập theo từng bài trong SGK lớp 8 bài 3. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em học sinh tham khảo, so sánh đáp án từ đó học tốt môn Toán lớp 8. Dưới đây là nội dung chi tiết

Bài 3 trang 72 sgk Toán 8 tập 1

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 3 trang 72: Hình thang ABCD (AB // CD) trên hình 23 có gì đặc biệt?

Lời giải

Hình thang ABCD trên hình 23 có hai góc kề cạnh đáy lớn bằng nhau

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 3 trang 72: Cho hình 24.

a) Tìm các hình thang cân.

b) Tính các góc còn lại của mỗi hình thang cân đó.

c) Có nhận xét gì về hai góc đối của hình thang cân?

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân

Lời giải

a) Các hình thang cân là: ABDC, IKMN, PQST

b) Áp dụng định lí tổng các góc của một tứ giác bằng 3600

⇒ góc D=360^{circ}-80^{circ}-80^{circ}-100^{circ}=100^{circ}

Góc N = 70o(so le trong với góc 70o)

Góc S=360^{circ}-90^{circ}-90^{circ}-90^{circ}=90^{circ}

c) Hai góc đối của hình thang cân bù nhau

Bài 3 trang 74 sgk Toán 8 tập 1

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 3 trang 74: Cho đoạn thẳng CD và đường thẳng m song song với CD (h.29). Hãy vẽ các điểm A, B thuộc m sao cho ABCD là hình thang có hai đường chéo CA, DB bằng nhau. Sau đó hãy đo các góc C và D của hình thang ABCD đó để dự đoán về dạng của các hình thang có đường chéo bằng nhau.

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân

Hai góc C và D bằng nhau

⇒ Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân

Mẹo: Công thức tính diện tích hình thang, chu vi hình thang

Bài 11 trang 74 sgk Toán 8 tập 1

Bài 11 (trang 74 SGK Toán 8 Tập 1): Tính độ dài các cạnh của hình thang cân ABCD trên giấy kẻ ô vuông (h.30, độ dài của cạnh ô vuông là 1cm).

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân

Theo hình vẽ, ta có: AB = 2cm, CD = 4cm.

Áp dụng định lí Pitago trong tam giác vuông AED ta được:

AD2 = AE2 + ED2 = 32 + 12 = 10.

Suy ra AD=sqrt{10}cm

Vậy AB = 2cm, CD = 4cm, AD=BC=sqrt{10}cm

Bài 12 trang 74 sgk Toán 8 tập 1

Bài 12 (trang 74 SGK Toán 8 Tập 1): Cho hình thang cân ABCD (AB // CD, AB < CD). Kẻ các đường cao AE, BF của hình thang. Chứng minh rằng DE = CF.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân

Vì hình thang ABCD cân

=> AD = BC;

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân

Xét hai tam giác vuông AED và BFC có:

AD = BC

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân

Nên ΔAED = ΔBFC (cạnh huyền – góc nhọn)

Suy ra: DE = CF

Bài 13 trang 74 sgk Toán 8 tập 1

Bài 13 (trang 74 SGK Toán 8 Tập 1): Cho hình thang cân ABCD (AB//CD), E là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng EA = EB, EC = ED.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân

Do ABCD là hình thang cân nên:

AD = BC;

AC = BC;

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân

Xét hai tam giác ADC và BCD, ta có:

AD = BC (gt)

AC = BD (gt)

DC cạnh chung

Nên ΔADC = ΔBCD (c.c.c)

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân

Do đó tam giác ECD cân tại E, nên EC = ED

Ta lại có: AC = BD suy ra EA = EB

(Chú ý: Ngoài cách chứng minh ΔADC = ΔBCD (c.c.c) ta còn có thể chứng minh ΔADC = ΔBCD (c.g.c) như sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân

Bài 14 trang 75 sgk Toán 8 tập 1

Bài 14 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Trong các tứ giác ABCD, EFGH trên giấy kẻ ô vuông (h.31), tứ giác nào là hình thang cân? Vì sao?

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân

Lời giải:

Để xét xem tứ giác nào là hình thang cân ta dùng tính chất “Trong hình thang cân hai cạnh bên bằng nhau”.

Tứ giác ABCD là hình thang cân vì AD = BC.

Tứ giác EFGH không là hình thang cân vì EF > GH.

Bài 15 trang 75 sgk Toán 8 tập 1

Bài 15 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy theo thứ tự các điểm D, E sao cho AD = AE

a) Chứng minh rằng BDEC là hình thang cân.

b) Tính các góc của hình thang cân đó, biết rằng góc A = 50o.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân

a) Ta có AD = AE => ΔADE cân nên:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân

Bài 16 trang 75 sgk Toán 8 tập 1

Bài 16 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC cân tại A, các đường phân giác BD, CE (D ∈ AC, E ∈ AB). Chứng minh rằng BEDC là hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân

a) ΔABD và ΔACE có:

AB = AC (gt)

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân

Nên ΔABD = ΔACE (g.c.g)

Suy ra AD = AE.

Chứng minh BEDC là hình thang cân như câu a của bài 15.

b) Vì BEDC là hình thang cân nên DE // BC.

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân

Do đó ΔEBD cân. Suy ra EB = ED.

Vậy BEDC là hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên.

Bài 17 trang 75 sgk Toán 8 tập 1

Bài 17 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 1): Hình thang ABCD (AB // CD) có

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân

Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân

Gọi E là giao điểm của AC và BD.

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân

Suy ra EC = ED (1)

Tương tự EA = EB (2)

Từ (1) và (2) suy ra AC = BD

Hình thang ABCD có hai đường chéo bằng nhau nên là hình thang cân.

Bài 18 trang 75 sgk Toán 8 tập 1

Bài 18 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 1): Chứng minh định lý: “Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân” qua bài toán sau: Cho hình thang ABCD (AB // CD) có AC = BD. Qua B kẻ đường thẳng song song với AC, cắt đường thẳng DC tại tại E. Chứng minh rằng:

a) ΔBDE là tam giác cân.

b) ΔACD = ΔBDC

c) Hình thang ABCD là hình thang cân.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân

a) Hình thang ABEC (AB//CE) có hai cạnh bên AC, BE song song nên chúng bằng nhau: AC = BE (1)

Theo giả thiết AC = BD (2)

Từ (1) và (2) suy ra BE = BD do đó ΔBDE cân

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân

Hình thang ABCD có hai góc kề một đáy bằng nhau nên là hình thang cân.

Bài 19 trang 75 sgk Toán 8 tập 1

Bài 19 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Cho ba điểm A, D, K trên giấy kẻ ô vuông (h.32) Hãy tìm điểm thứ tư M giao điểm của các dòng kẻ sao cho nó cùng với ba diểm đã cho là bốn đỉnh của một hình thang cân.

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân

Có thể tìm được hai điểm M là giao điểm của các dòng kẻ sao cho nó cùng với ba điểm đã cho A, D, K là bốn đỉnh của một hình thang cân. Đó là hình thang AKDM1 (với AK là đáy) và hình ADKM2(với DK là đáy).

Như vậy là website đã hướng dẫ tới các em học sinh bài Giải Toán 8 bài 3: Hình thang cân. Nội dung gồm 11 câu hỏi tương ứng các bài tập nằm trong SGK lớp 8 bài 3. Hy vọng với lời giải chi tiết sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức, áp dụng tốt vào giải bài tập Toán 8. Chúc các em học tốt, nếu thấy hay hãy chia sẻ cho các bạn cùng biết nhé

Bài tiếp theo: Giải Toán 8 bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

  • Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Dựng hình bằng thước và com-pa. Dựng hình thang
  • Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Đối xứng trục
  • Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Hình bình hành
  • Giải bài tập SGK Toán lớp 8: Ôn tập chương 2
  • Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Tứ giác
  • Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 2: Hình thang

…………………………………..

Ngoài Giải Toán 8 bài 3: Hình thang cân. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo thêm Giải bài tập Toán lớp 8, Giải vở bài tập Toán 8, soạn bài 8 hoặc đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button