Giáo Dục

Giải Toán lớp 3 trang 158, 159: Tiền Việt Nam


Giải Toán lớp 3 trang 158: Tiền Việt Nam bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em học sinh hiểu được cách nhận biết các tờ giấy bạc: 20,000; 50.000; 100.000; bước đầu biết đổi tiền, biết làm tính trên các đơn vị là đồng. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải Toán lớp 3 trang 158 bài 1

Mỗi ví đựng bao nhiêu tiền?

Giải bài tập trang 158, 159 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

a) 50 000 đồng

b) 90 000 đồng

c) 90 000 đồng

d) 100 000 đồng

e) 50 700 đồng

Giải Toán lớp 3 trang 158 bài 2

Mẹ mua cho Lan một chiếc cặp sách giá 15 000 đồng và một bộ quần áo mùa hè giá 25 000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải

Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là:

50 000 – (15 000 + 25 000) = 10 000 đồng

Đáp số 10 000 đồng

Giải Toán lớp 3 trang 158 bài 3

Mỗi cuốn vở giá 12 000 đồng. Viết số tiền thích hợp vào ô trong bảng:

Giải bài tập trang 158, 159 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

2 cuốn = 24 000 đồng

3 cuốn = 36 000 đồng

4 cuốn = 48 000 đồng

Giải Toán lớp 3 trang 159 bài 4

Viết số thích họp vào ô trống

Tổng số tiền

Số các tờ giấy bạc

10 000 đồng

20 000 đồng

50 000 đồng

80 000 đồng

1

1

1

90 000 đồng

100 000 đồng

70 000 đồng

Hướng dẫn giải

Tổng số tiền

Số các tờ giấy bạc

10 000 đồng

20 000 đồng

50 000 đồng

80 000 đồng

1

1

1

90 000 đồng

0, 1

2, 4

1

100 000 đồng

1

2

1, 2

70 000 đồng

0, 1

1, 3

1

Hình ảnh tiền Việt Nam

Tiền Việt Nam

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 159, 160 SGK Toán 3: Luyện tập

Như vậy, website.com đã gửi tới các bạn Giải Toán lớp 3 trang 158, 159: Tiền Việt Nam. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng cao và bài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

…………………………………………………

1. Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 Tải nhiều:

 • Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3
 • Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3
 • Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 3 Hay chọn lọc
 • Bộ 15 đề thi giữa học kì 2 lớp 3 Hay chọn lọc
 • Bộ đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021

2. Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 Hay chọn lọc

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Toán

 • Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề số 1
 • Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề số 2
 • Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề số 3

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt

 • Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 – Đề 1
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 – Đề 2
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 – Đề 3

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

 • Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh giữa kì 2 lớp 3 năm 2020 – 2021
 • Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021
 • Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021
 • 02 Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021
 • Bộ đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button