Giáo Dục

Giải Toán lớp 3 VNEN bài 18: Bảng nhân 7


Giải Toán lớp 3 VNEN bài 18: Bảng nhân 7 bao gồm chi tiết các bài tập Toán có lời giải, nằm trong bộ VNEN của chương trình mới tập 1 giúp các em luyện tập, bổ sung cho mình kỹ năng thực hành giải bài tập Toán lớp 3 chính xác và nhanh nhất.

A. Hoạt động cơ bản Bảng nhân 7

1. Chơi trò chơi “Đố bạn”: Ôn lại bảng nhân 5, nhân 6

Trả lời:

Bảng nhân 5

Bảng nhân 6

5 x 1= 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

5 x 10 = 50

6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

6 x 5 = 30

6 x 6 = 36

6 x 7 = 42

6 x 8 = 48

6 x 9 = 54

6 x 10 = 60

2. a. Thực hiện lần lượt các hoạt động (sgk)

b. Em thực hiện tương tự như trên và viết các phép nhân vào vở:

7 x 4 = …

7 x 6 = …

7 x 9 = …

7 x 5 = …

7 x 7 = …

7 x 10 = …

7 x 8 = …

Trả lời:

7 x 4 = 28

7 x 6 = 42

7 x 9 = 63

7 x 5 = 35

7 x 7 = 49

7 x 10 = 70

7 x 8 = 56

3. a. Chơi trò chơi : “Đếm thêm 7”: 7, 14, … , …. , ….. , …. , …. , …. , …. , 70.

b. Nêu tiếp các số thích hợp vào ô trống:

7

14

35

63

Trả lời:

a. Chơi trò chơi : “Đếm thêm 7”: 7, 14, 21 , 28 , 35 , 42 , 49 , 56 , 63, 70.

b. Điền số thích hợp vào ô trống:

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

B. Hoạt động thực hành Bảng nhân 7

Câu 1: Trang 39 toán VNEN 3 tập 1

Tính nhẩm:

Bảng nhân 7

Bài làm:

Bảng nhân 7

Câu 2: Trang 40 toán VNEN 3 tập 1

Mỗi xe ô tô chở được 7 người. Hỏi 4 xe ô tô như thế chở được bao nhiêu người?

Bài làm:

Bốn xe ô tô chở được số người là:

7 x 4 = 28 (người)

Đáp số: 28 người

Câu 3: Trang 40 toán VNEN 3 tập 1

Tính nhẩm:

7 x 4 =

6 x 7 =

7 x 2 =

4 x 7 =

7 x 6 =

2 x 7 =

Bài làm:

7 x 4 = 28

6 x 7 = 42

7 x 2 = 14

4 x 7 = 28

7 x 6 = 42

2 x 7 = 14

Câu 4: Trang 40 toán VNEN 3 tập 1

Tính:

a. 7 x 6 + 28

b. 7 x 9 – 45

c. 7 x 5 + 19

Bài làm:

7 x 6 + 28 b. 7 x 9 – 45 c. 7 x 5 + 19

= 42 + 28 = 63 – 45 = 35 + 19

= 70 = 18 = 54

C. Hoạt động ứng dụng Bảng nhân 7

Câu 1: Trang 40 toán VNEN 3 tập 1

Hình vẽ dưới đây chỉ số viên gạch vuông để lát một mảng tường. Em đố chị của em nêu phép nhân để tính số viên gạch đó.

Bảng nhân 7

Bài làm:

Cách tính viên gạch trên tường:

  • Cách 1: Có hai hàng ngang, mỗi hàng có 7 viên gạch => Có tất cả số viên gạch là: 2 x 7 = 14 (viên)
  • Cách 2: Có 7 hàng dọc, mỗi hàng có 2 viên gạch => Có tất cả số viên gạch là: 7 x 2 = 14 (viên)

Câu 2: Trang 40 toán VNEN 3 tập 1

Em nói cho chị của em biết:

  • Một tuần lễ có mấy ngày?
  • 5 tuần lễ có mấy ngày?

Bài làm:

  • Một tuần lễ có 7 ngày
  • 5 tuần lễ có số ngày là: 5 x 7 = 35 (ngày).

Trên đây là toàn bộ Giải Toán lớp 3 VNEN bài 18: Bảng nhân 7, các bạn có thể tải Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 về để học tốt môn Toán lớp 3 hơn. Với các bài kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 3 của website cùng lời giải hay cho những bài tập Toán này, các em sẽ học tốt hơn mỗi tuần.

Ngoài Giải Toán lớp 3 VNEN bài 18: Bảng nhân 7, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn cùng với sự luyện tập thường xuyên môn Tiếng Việt 3, tiếng Anh lớp 3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button