Giáo Dục

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 81: Phép chia phân số


Giải Toán lớp 4 VNEN bài 81: Phép chia phân số – Sách VNEN toán 4 tập 2 trang 58 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 4. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động cơ bản bài 81 Toán lớp 4 VNEN

1. Em và bạn đọc bài toán sau và thảo luận cách giải.

Hình chữ nhật ABCD có diện tích 7/12 m2, chiều rộng 3/5m

Tính chiều dài của hình chữ nhật?

b. Em hỏi, bạn trả lời:

Để tính chiều dài của hình chữ nhật trên phải thực hiện phép tính gì?

Trả lời:

Ta có diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Vậy muốn tính chiều dài ta lấy diện tích chia cho chiều rộng hình chữ nhật.

Vậy chiều dài hình chữ nhật ABCD là:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 81: Phép chia phân số

Đáp số: 35/36 (m)

Ghi nhớ:

Để thực hiện phép chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

2. Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 81: Phép chia phân số

Trả lời:

Phân số đảo ngược của mỗi phân số trên là:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 81: Phép chia phân số

3. Em và bạn cùng tính:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 81: Phép chia phân số

Trả lời:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 81: Phép chia phân số

B. Hoạt động ứng dụng bài 81 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 59 sách VNEN toán 4

Tính:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 81: Phép chia phân số

Đáp án

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 81: Phép chia phân số

Câu 2: Trang 59 sách VNEN toán 4

Tính rồi rút gọn:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 81: Phép chia phân số

Đáp án

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 81: Phép chia phân số

Câu 3: Trang 59 sách VNEN toán 4

Tìm x:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 81: Phép chia phân số

Đáp án

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 81: Phép chia phân số

Câu 4: Trang 59 sách VNEN toán 4

Tính:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 81: Phép chia phân số

Đáp án

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 81: Phép chia phân số

Câu 5: Trang 59 sách VNEN toán 4

Giải các bài toán sau:

a. Một hình chữ nhật có diện tích 5/7 m2, chiều rộng 3/5. Tính chiều dài hình chữ nhật đó?

b. Một hình bình hành có diện tích 4/7 m2, chiều cao 4/7m. Tính độ dài đáy hình bình hành đó?

Đáp án

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 81: Phép chia phân số

C. Hoạt động ứng dụng bài 81 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 59 sách VNEN toán 4

Điền các phân số vào chỗ chấm cho phù hợp rồi giải bài toán

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài …. m và diện tích …… m2. Tính chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật đó?

Ví dụ mẫu:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6/7m và diện tích 8/5 m2. Tính chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật đó?

Bài giải:

Chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật là:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 81: Phép chia phân số

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN, website còn giúp các bạn giải toán lớp 4 sách giáo khoa và bài tập tương ứng Giải bài tập trang 136 SGK Toán 4: Phép chia phân số. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 và đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được website.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button