Giáo Dục

Giải vật lí 6 bài 13: Máy cơ đơn giản

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 13: Máy cơ đơn giản – trang 42 sách giáo khoa vật lí 6. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 6 bài 13: Máy cơ đơn giản nhé

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Kéo vật theo phương thẳng đứng  

  • Khi kéo một vật lên theo phương thẳng đứng, cần phải dùng lực có cường độ ít nhất bằng trọng lượng của vật.

 

2. Các máy cơ đơn giản

  • Các loại máy cơ đơn giản thường là : mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc.

 

  • Có nhiều loại máy cơ đơn giản như mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc, cái nêm, bánh răng và trục kéo (tời), đinh vít, kích nhưng đều có thể quy về ba loại máy cơ đơn giản là đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng và ròng rọc. Người ta gọi là máy cơ đơn giản vì cấu tạo của chúng là những bộ phận nguyên tố không thể chia nhỏ hơn được nữa.

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Từ kết quả thí…

Từ kết quả thí nghiệm, hãy so sánh lực kéo vật lên với trọng lượng của vật.

Bài giải:

Từ thí nghiệm ta thấy lực cần kéo vật lên lớn hơn hoặc bằng trọng lượng của vật.

Giải câu 2: Chọn từ thích hợp…

Chọn từ thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trống trong câu sau :

“lớn hơn, nhỏ hơn, ít nhất bằng”

Khi kéo vật lên theo phương thắng đứng cần phải dùng lực (1)……………….. trọng lượng của vật.

Bài giải:

Khi kéo vật lên theo phương thắng đứng cần phải dùng lực ít nhất bằng trọng lượng của vật.

Giải câu 3: Hãy nêu những khó…

Hãy nêu những khó khăn trong cách kéo này.

Bài giải:

Khi kéo vật theo phương thẳng đứng mất rất nhiều sức người, hiệu quả công việc không cao. Ngoài ra còn gây nguy hiểm và hại sức khỏe.

Giải câu 4: Chọn từ thích hợp…

Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chồ trống trong các câu sau :

a) Máy cơ đơn giản là nhừng dụng cụ giúp thực hiện công việc (1)………………….. hơn. (nhanh/dễ dàng)

b) Mặt phăng nghiêng, đòn báy, ròng rọc là (1)……………. (palăng/máy cơ đơn giản)

Bài giải:

a) Máy cơ đơn giản là nhừng dụng cụ giúp thực hiện công việc dễ dàng hơn.

b) Mặt phăng nghiêng, đòn báy, ròng rọc là máy cơ đơn giản.

Giải câu 5: Nếu khối lượng của…

Nếu khối lượng của ống bêtông là 200kg và lực kéo của mỗi người trong hình 13.2 là 400N thì những người này có kéo được ống bêtông lên hay không ? Vì sao ?

Bài giải:

Khối lượng của ống bêtông là 200kg thì ống bê tông có trọng lượng là 2000N.

Dựa theo hình 13.2 có 4 người mà mỗi người có lực kéo là 400N, vậy 4 người có tổng lực kéo là 1600N < 2000N  => Không kéo được ống bê tông lên.

Giải câu 6: Tìm những thí dụ…

Tìm những thí dụ sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống.

Bài giải:

Sử dụng ròng ròng trong vận chuyển vật liệu xây dựng từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới.

Sử dụng mặt phẳng nghiêng để chuyển vật từ thấp lên cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button