Giáo Dục

Giải vật lí 6 bài 14: Mặt phẳng nghiêng

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 14: Mặt phẳng nghiêng – trang 45 sách giáo khoa vật lí 6. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 6 bài 14: Mặt phẳng nghiêng nhé

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Lực kéo trên mặt phẳng nghiêng

Lực cần thiết phải tác dụng vào vật để kéo vật lên theo mặt phẳng nghiêng nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Lực kéo trên mặt phẳng nghiêng nhỏ hơn lực kéo theo phương thẳng đứng.

2. Mối quan hệ giữa độ nghiêng và lực kéo

Mặt phẳng càng nghiêng ít thì lực ta cần thiết phải tác dụng vào vật để kéo vật lên theo mặt phẳng nghiêng cũng càng nhỏ.

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Đo trọng lượng của…

Đo trọng lượng của vật P = F1 và ghi kết quả vào bảng 14.1.

Đo lực kéo vật F2 trên mặt phẳng nghiêng có độ nghiêng khác nhau:

  • Lần 1: Dùng tấm ván có độ dài ngắn nhất và lắp thí nghiệm như hình trong SGK. cầm lực kéo vật lên từ từ dọc theo mặt phẳng nghiêng. Đọc và ghi số chỉ cùa lực kế vào bảng.
  • Lần 2: Tìm cách làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng. Lặp lại thí nghiệm và ghi tiếp số chì của lực kế vào bảng.
  • Lần 3: Tiếp tục làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng. Lặp lại thí nghiệm và ghi tiếp sô chỉ của lực kế vào bảng. 

Bài giải:

Dựa vào hướng dẫn, thực hiện thí nghiệm sau đó điền số liệu đo được vào bảng 14.1.

Giải câu 2: Trong thí nghiệm ở…

Trong thí nghiệm ở hình 14.2 em đã làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng bằng cách nào ?

Bài giải:

Mặt phẳng nghiêng có thể giảm độ nghiêng bằng cách:

  • Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng.
  • Giảm chiều cao của một đầu của  mặt phẳng nghiêng.
  • Vừa tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng vừa giảm chiều cao của một đầu của  mặt phẳng nghiêng.

Giải câu 3: Nêu hai thí d…

Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.

Bài giải:

Kéo ống bê tông nên khỏi mặt đất trên mặt phẳng nghiêng.

Dắt xe đạp từ sân lên nhà nhờ tấm ván đặt nghiêng.

Giải câu 4: Tại sao đi lên dốc…

Tại sao đi lên dốc càng thoai thoải, càng dễ hơn ?

Bài giải:

Dốc thoai thoải nên độ nghiêng nhỏ, vì vậy người cần lực ít hơn để leo dốc, nên thấy dễ hơn.

Giải câu 5: Ở hình 14.3 chú Bình…

Ở hình 14.3 chú Bình đă dùng một lực 500N để đưa một thùng phuy nặng 2000N từ mặt đất lên xe ôtô. Nếu sử dụng một tấm ván dài hơn thì chú Bình dùng lực nào có lợi hơn trong các lực sau đây ?

a)  F = 2000N ;

b)  F > 500N ;

c)  F < 500N ;

d) F = 500N Hãy giải thích câu trả lời của em.

Bài giải:

Chú Bình chỉ cần lực F < 500N do khi tắm ván dài hơn thì độ nghiêng của tâm ván sẽ giảm =>lực cần dùng ít hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button