Giáo Dục

Giải VBT Sinh học lớp 6 bài 15: Cấu tạo trong của thân non


Giải VBT Sinh học lớp 6 bài 15: Cấu tạo trong của thân non là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách Vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Lý thuyết (trang 29 VBT Sinh học 6)

Em hãy hoàn thiện bảng dưới đây

Trả lời:

Các bộ phận của thân non

Chức năng

Biểu bì

Bảo vệ các bộ phận bên trong

Thịt vỏ

Bảo vệ thân, dự trữ, giúp thân cây quang hợp

Mạch gỗ

Vận chuyển nước, muối khoáng

Mạch rây

Vận chuyển chất dinh dưỡng

Ruột

Chứa chất dự trữ

Ghi nhớ (trang 29 VBT Sinh học 6)

– Cấu tạo trong của thân non gồm 2 phần chính : vỏ và trụ giữa

– Vỏ gồm: biểu bì và thịt vỏ

Trụ giữa gồm: một vòng bó mạch, xép thành vòng ( mỗi bó mạch có mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong) và ruột

Câu hỏi (trang 29 VBT Sinh học lớp 6)

2. (trang 29 VBT Sinh học 6): So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ

Hoàn thiện bảng so sánh cấu tạo trong của rễ (miền hút) và thân (phần non) và rút ra kết luận:

Trả lời:

Rễ (miền hút)

Thân (non)

Vỏ: biểu bì + lông hút, thịt vỏ

Vỏ: biểu bì, thịt vỏ

Trụ giữa: Bó mạch (mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau ), ruột

Trụ giữa: bó mạch (mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong), ruột

– Giống nhau:

Trả lời: đều cấu tạo từ tế bào

Gồm vỏ và trụ giữa

– Khác nhau: Thân non không có lông hút, tế bào thịt có lục lạp, các bó mạch xếp chồng lên nhau

Câu 3.( trang 30 VBT Sinh 6): Hãy đánh dấu x vào dầu những câu trả lời đúng về cấu tạo trong và chức năng các bộ phận của thân non:

a. Vỏ gồm thịt vỏ, ruột

b. Vỏ gồm biểu bì, thịt vỏ, mạch rây

c. Vỏ gồm biểu bì và thịt vỏ

d. Vỏ có chức năng vận chuyển chất hữu cơ

e. Vỏ vận chuyển nước và muối khoáng

g. Vỏ bảo vệ các bộ phận ở bên trong, dự trữ và tham gia quang hợp

h. Trụ giữa gồm mạch gỗ và mạch rây xếp xen kẽ và ruột

i. Trụ giữa có một vòng bó mạch

k. Trụ giữa gồm thịt vỏ, một vòng bó mạch và ruột

Trả lời:

Đáp án đúng là: c, g, I

Giải VBT Sinh học lớp 6 bài 15: Cấu tạo trong của thân non bao gồm phần Lý thuyết, Ghi nhớ và các dạng câu hỏi và bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo luyện tập các dạng bài tập Chương 3: Thân Sinh học lớp 6.

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6….và các đề thi học kì 1 lớp 6 và đề thi học kì 2 lớp 6 chi tiết mới nhất trên website.com để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button