Giáo Dục

Giải VBT Sinh học lớp 6 bài 18: Biến dạng của thân


Giải VBT Sinh học lớp 6 bài 18: Biến dạng của thân là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách Vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

1. Quan sát và ghi lại những thông tin về một số loại thân biến dạng (trang 33 VBT Sinh học 6)

Trả lời câu hỏi sau:

Trả lời:

+ Thân củ có đặc điểm gì?

Trả lời : Phình to thành củ to, tròn

+ Cho ví dụ một số cây thuộc loài thân củ?

Trả lời: khoai tây ,su hào

+ Thân rễ có đặc điểm gì?

Trả lời:Thân phình to, dạng rễ, nằm dưới đất.

+ Cho ví dụ một số cây thuộc loại thân rễ?

Trả lời : dong ta, gừng , nghệ ,riềng.

– Quan sát cây xương rồng 3 cạnh , nhận xét về đắc điểm của thân?

Trả lời : thân mọng nước

Lấy que nhọn chọc vào thân cây xương rồng 3 cạnh (H.18.2 sgk) . Nhận xét?

Trả lời : Có nước chảy ra vì vậy thân dự trữ nước cho cây.

– Kể tên một số loại cây mọng nước mà em biết :

Trả lời : Nha đam, xương rồng, sống đời.

2. Đặc điểm, chức năng của một số loại thân biến dạng (trang 34 VBT Sinh học 6)

Hãy liệt kê đặc điểm của các loại thân biến dạng đã tìm hiểu được vào bảng dưới đây. Hãy chọn những từ sau để gọi đúng tên những thân biến dạng đó : thân củ, thân rễ,thân mọng nước:

Trả lời:

STT

Tên mẫu vật

Đặc điểm thân

Chức năng

Tên thân

1

Củ su hào

Thân củ, dưới đất

Dự trữ chất hữu cơ

Thân củ

2

Củ khoai tây

Thân rễ, dưới đất

Dự trữ chất hữu cơ

Thân củ

3

Củ gừng

Thân rễ, dưới đất

Dự trữ chất hữu cơ

Thân rễ

4

Củ dong ta

Thân rễ, dưới đất

Dự trữ chất hữu cơ

Thân rễ

5

Xương rồng

Thân mọng nước

Dự trữ nước

Thân mọng nước

Ghi nhớ (trang 35 VBT Sinh học 6)

Một số loại thân biến dạng làm các chức năng khác của cây như: thân củ, thân rễ …dự trữ chất hữu cơ.., thân mọng nước ..dự trữ nước.., thường thấy ở các cây sống nơi khô hạn.

Câu hỏi (trang 35 VBT Sinh học lớp 6)

1. (trang 35 VBT Sinh học 6): Tìm những dặc điểm giống nhau và khác nhau giữa các củ: dong ta, khoai tây, su hào.

Trả lời:

– Giống nhau: thân phình ra ,mang cành

– Khác nhau:

+ Dong ta, thân rễ

+ Khoai tây: thân củ dưới đất

+ Su hào: thân củ trên đất

3. (trang 35 VBT Sinh học 6): Cây xương rồng có những đặc điểm nào thích nghi với đời sống khô hạn?

Trả lời:

Thân mọng nước

Lá tiêu biến thành gai

Bài tập (trang 35 VBT Sinh học 6)

Tìm những loại thân biến dạng đề hoàn thiện bảng sau:

Trả lời:

STT

Tên cây

Loại thân biến dạng

Vai trò đối với cây

Công dụng với người

1

Khoai tây

Thân củ

Dự trữ dinh dưỡng

Thức ăn

2

Nha đam

Thân mọng nước

Dự trữ nước

Làm đẹp, thức ăn

3

Su hào

Thân củ

Dự trữ chất hữu cơ

Thức ăn

Giải VBT Sinh học lớp 6 bài 18: Biến dạng của thân bao gồm phần Lý thuyết, Ghi nhớ và các dạng câu hỏi và bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo luyện tập các dạng bài tập Chương 3: Thân Sinh học lớp 6.

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6….và các đề thi học kì 1 lớp 6 và đề thi học kì 2 lớp 6 chi tiết mới nhất trên website.com để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button