Giáo Dục

Giải VBT Sinh học lớp 6 bài 2: Nhiệm vụ của sinh học


Giải VBT Sinh học lớp 6 bài 2: Nhiệm vụ của sinh học là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách Vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

1. Sinh vật trong tự nhiên (trang 4 VBT Sinh học 6)

a) Sự đa dạng của thế giới sinh vật

Hãy hoàn thành bảng dưới đây

Em có nhận xét gì về sự đa dạng (nơi sống, kích thước,…) của thế giới sinh vật và vai trò của chúng đối với đời sống con người?

Trả lời:

STT

Tên sinh vật

Nơi sống

Kích thước

Có khả năng di chuyển

Có ích hay có hại

1

Cây mít

Cạn

To

Không

Ích

2

Con voi

Cạn

To

Ích

3

Con giun đất

Đất

Nhỏ

Hại

4

Con cá chép

Nước

Trung bình

Ích

5

Cây bèo tây

Mặt nước

Nhỏ

Không

Ích

6

Con ruồi

Cạn

Nhỏ

Hại

7

Cây nấm rơm

Xác thực vật

Nhỏ

Không

Ích

– Sinh vật tự nhiên rất phong phú, đa dạng. chúng sống ở môi trường khác nhau, có quan hệ mật thiết với đời sống con người.

b) Các nhóm sinh vật trong tự nhiên

Em hãy chia các sinh vật trong bảng trên thành các nhóm có đặc điểm chung giống nhau:

Trả lời:

Nhóm I: mít, bèo tây, nấm rơm, vi khuẩn: không có khả năng di chuyển

Nhóm II: voi, giun đất, cá chép, ruồi: có khả năng di chuyển

Nhóm III: mít, voi, ruồi: trên cạn

Nhóm IV: cá, bèo tây: dưới nước

2. Nhiệm vụ của sinh học (trang 5 VBT Sinh học lớp 6)

Câu khẳng định nào dưới đây là đúng nhất (đánh dấu x vào đầu câu mà em chọn )?

Nhiệm vụ chính của Sinh học và của Thực vật học là:

– Nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống, sự đa dạng của sinh vật

– Nghiên cứu sinh vật để phát triển và bảo vệ chúng

– Nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống, sư đa dang của sinh vật, mối quan hệ giữa các sinh vật và giữa các sinh vật với môi trường để sử dụng hợp lí, phát triển và bào vệ chúng phục vụ đời sống con người

Trả lời:

– Tất cả các khẳng định đều đúng.

Ghi nhớ (trang 5 VBT Sinh học 6)

Sinh vật trong tự nhiên rất ….. và …..… bao gồm những nhóm lớn sau: ……….. Chúng sống ở nhiều môi trường khác nhau, có mối quan hệ mật thiết với nhau và với con người.

Nghiên cứu………. cũng như sự đa dạng của sinh vật nói chung và của thực vật nói riêng để sử dụng hợp lý, phát triển và bảo vệ chúng, phục vụ đời sống con người là nhiệm vụ của ….. cũng như …….

Trả lời:

Sinh vật trong tự nhiên rất đa dạngphong phú, bao gồm những nhóm lớn sau: vi khuẩn, nấm, động vật, thực vật. Chúng sống ở nhiều môi trường khác nhau, có mối quan hệ mật thiết với nhau và với con người.

Nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống cũng như sự đa dạng của sinh vật nói chung và của thực vật nói riêng để sử dụng hợp lý, phát triển và bảo vệ chúng, phục vụ đời sống con người là nhiệm vụ của Sinh học cũng như Thực vật học.

Giải VBT Sinh học lớp 6 bài 2: Nhiệm vụ của Sinh học bao gồm phần Lý thuyết, Ghi nhớ và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo luyện tập các dạng bài tập Mở đầu môn Sinh học lớp 6.

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6….và các đề thi học kì 1 lớp 6 và đề thi học kì 2 lớp 6 chi tiết mới nhất trên website.com để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button