Giáo Dục

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29: Đường đến trường


Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29: Đường đến trường gồm có phần phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn Vở bài tập Tiếng Việt 1 (Tập 2) sách Chân trời sáng tạo.

Bản quyền tài liệu thuộc về website. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

CHUYỆN GÌ XẢY RA TRÊN ĐƯỜNG (SGK, tr.98)

Câu 1. (trang 52, VBT Tiếng Việt 1 tập 2, Chân trời sáng tạo)

Bài học Chuyện xảy ra trên đường dạy em điều gì? Hãy đánh dấu ✓ vào ô trống trước ý đúng.

Khi đi đường, em đi ở phía bên phải.

Khi đi đường, em phải chú ý quan sát, không được vừa đi vừa làm việc khác.

Hướng dẫn trả lời:

Khi đi đường, em đi ở phía bên phải.

Khi đi đường, em phải chú ý quan sát, không được vừa đi vừa làm việc khác.

Câu 2. (trang 52, VBT Tiếng Việt 1 tập 2, Chân trời sáng tạo)

Điền vào chỗ trống:

1. c / k

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

sơn …ẻ vạch đường

chăm sóc …ây cảnh

Hướng dẫn trả lời:

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

sơn kẻ vạch đường

chăm sóc cây cảnh

2. d / gi

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

…úp bạn đến trường

…ẫn cụ …à sang đường

Hướng dẫn trả lời:

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

giúp bạn đến trường

dẫn cụ già sang đường

Câu 3. (trang 53, VBT Tiếng Việt 1 tập 2, Chân trời sáng tạo)

Trả lời câu hỏi:

1. Viết một câu có từ ngữ em đã điền.

Hướng dẫn trả lời:

HS tham khảo các câu sau:

 • Các chú công nhân đang sơn vạch kẻ đường.
 • Chú Ba đang chăm sóc cây cảnh ở trước sân nhà.
 • Mai là tấm gương sáng cho chúng em khi ba năm liền giúp bạn đến trường.
 • Chú công an đang dẫn cụ bà sang đường.

2. Viết về một hoạt động an toàn giao thông.

Hướng dẫn trả lời:

 • Khi đi đường thì luôn đi bên phải, đúng làn đường của mình.
 • Khi đi đường cần chú ý xung quanh, không làm việc khác.
 • Khi sang đường thì chỉ đi khi có đèn xanh và đi trên phần đường dành cho người đi bộ.

BIỂN BÁO (SGK, tr.103)

Câu 1. (trang 53, VBT Tiếng Việt 1 tập 2, Chân trời sáng tạo)

Điền vào chỗ trống:

1. tr / ch

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

…ạm xe buýt

rào …ắn

đèn trang …í

Hướng dẫn trả lời:

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

trạm xe buýt

rào chắn

đèn trang trí

2. Thanh hỏi / thanh ngã

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

trường học trên đao

nga tư đường phố

tới trường mùa lu

Hướng dẫn trả lời:

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

trường học trên đảo

ngã tư đường phố

tới trường mùa

Câu 2. (trang 54, VBT Tiếng Việt 1 tập 2, Chân trời sáng tạo)

Trả lời câu hỏi:

1. Viết một câu có từ ngữ em đã điền:

Hướng dẫn trả lời:

HS tham khảo các câu sau:

 • Cách nhà em một đoạn ngắn là trạm xe buýt.
 • Giữa hai làn đường được dựng rào chắn để tránh mọi người đi nhầm sang làn khác.
 • Trong phòng của em, có chiếc đèn trang trí hình mặt trăng rất xinh.
 • Trường học trên đảo được xây dựng rất đẹp và khang trang.
 • Ở ngã tư đường phố lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp.
 • Tới trường mùa lũ rất vất vả, nhưng các bạn học sinh vẫn chăm chỉ đến lớp.

2. Viết nội dung em đã nói ở hoạt động luyện nói (SGK, tr.105)

Hướng dẫn trả lời:

 • Chú công an đang điều tiết giao thông ở ngã tư.
 • Những người đi xe đang dừng xe để nhường cho người đi bộ sang đường.
 • Chú công an đang dẫn bà cụ và em nhỏ sang đường.

THỰC HÀNH

Câu 1. (trang 55, VBT Tiếng Việt 1 tập 2, Chân trời sáng tạo)

Dùng các tù ngữ dưới đây dể ghi đúng với từng biển báo.

Bệnh viện, Cấm hút thuốc lá, Nguy cơ điện giật, Giữ im lặng

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

………………………..

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

………………………..

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

………………………..

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

………………………..

Hướng dẫn trả lời:

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

Cấm hút thuốc lá

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

Nguy cơ điện giật

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

Giữ yên lặng

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

Bệnh viện

Câu 2. (trang 55, VBT Tiếng Việt 1 tập 2, Chân trời sáng tạo)

Vẽ một biển báo mà em biết và viết tên của biển báo đó.

Hướng dẫn trả lời:

HS tham khảo các biển báo sau:

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

Cấm rẽ phải

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

Dừng lại

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

Cấm người đi bộ

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

Hạn chế trọng lượng xe
(cấm xe trên 10 tấn)

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

Cấm rẽ trái

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

Cấm đi ngược chiều

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

Đường cấm

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

Cấm ô tô

Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29 Đường đến trường

Cấm đi thẳng

—————————————

Tiếp theo: Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 56, 57, 58, 59, 60 Chủ đề 30: Làng quê yên bình

Ngoài bài Giải VBT Tiếng Việt 1 trang 52, 53, 54, 55 Chủ đề 29: Đường đến trường trên đây, chúng tôi còn biên soạn và sưu tầm thêm nhiều Bài tập cuối tuần lớp 1 sách Chân trời sáng tạo, đề thi giữa kì 1 lớp 1, đề thi học kì 1 lớp 1 và đề thi học kì 2 lớp 1 tất cả các môn. Mời quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, cùng các tài liệu học tập hay lớp 1, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 1:

 • Nhóm Tài liệu học tập lớp 1
 • Nhóm Tài liệu sách Chân trời sáng tạo

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button