Giáo Dục

Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 21: Ba thể của nước


Giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 21

Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 21: Ba thể của nước có đáp án chi tiết cho từng bài tập trang 32, 33 VBT Khoa học 4 tập 1 giúp các em học sinh nắm được các kiến thức khoa học lớp 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 21: Ba thể của nước

Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 20: Nước có những tính chất gì?

Hướng dẫn giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 21

Bài 1. (trang 32 VBT Khoa Học 4): Đặt một chậu chứa ít nước (đánh dấu vạch nước trong chậu) dưới ánh nắng mặt trời trong một vài ngày. Nhận xét xem mực nước trong chậu thay đổi thế nào?

Lời giải:

– Mực nước trong chậu giảm dần theo thời gian.

Bài 2. (trang 32 VBT Khoa Học 4): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Lời giải:

2.1 Nước trong thiên nhiên tồn tại ở những thể nào?

a) Ở một thể: lỏng

b) Ở hai thể: lỏng và khí

c) Ở hai thể: khí và rắn

d) Ở cả ba thể: lỏng, khí và rắn

2.2 Nước bay hơi kém trong điều kiện nào?

a) Không khí ẩm

b) Nhiệt độ cao

c) Không khí khô

d) Thoáng gió

Đáp án

2.1: d

2.2. a

Bài 3. (trang 33 VBT Khoa Học 4): Đánh dấu x vào trống dưới hình bạn chọn.

Quần áo muốn nhanh khô phải phơi ở đâu?

Lời giải:

Trong nhà

X

Ngoài trời

Bài 4. (trang 33 VBT Khoa Học 4): Đặt khay có nước vào ngăn đá của tủ lạnh, sau vài giờ lấy ra.

a) Hiện tượng gì sẽ xảy ra đối với nước trong khay.

b) Hiện tượng đó gọi là gì?

Lời giải:

a) Nước trong khay chuyển sang thể rắn.

b) Hiện tượng đông đặc

Bài 5. (trang 33 VBT Khoa Học 4): Hãy điền các từ: bay hơi, đông đặc, ngưng tụ, nóng chảy vào vị trí của các mũi tên cho phù hợp.

Lời giải:

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 21

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button