Giáo Dục

Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 22: Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra?


Giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 22

Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 22: Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra? có đáp án chi tiết cho từng bài tập trang 34 VBT Khoa học 4 tập 1 giúp các em học sinh nắm được các kiến thức khoa học lớp 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 22: Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra?

Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 21: Ba thể của nước

Hướng dẫn giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 22

Bài 1. (trang 34 VBT Khoa Học 4): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1.1 Mây được hình thành từ cái gì?

a) Không khí

b) Bụi và khói

c) Nhiều hạt nước nhỏ li ti hợp lại với nhau ở trên cao.

1.2 Mưa từ đâu ra?

a) Từ những luồng không khí lạnh

b) Bụi và khói

c) Từ những đám mây chứa nhiều hạt nước nhỏ đọng lại thành nước lớn hơn, rơi xuống.

Lời giải:

1.1 Mây được hình thành từ cái gì?

c. Nhiều hạt nước nhỏ li ti hợp lại với nhau ở trên cao.

1.2 Mưa từ đâu ra?

c. Từ những đám mây chứa nhiều hạt nước nhỏ đọng lại thành nước lớn hơn, rơi xuống.

Bài 2. (trang 34 VBT Khoa Học 4): Hãy điền các từ trong khung vào chỗ … trống các câu dưới đây cho phù hợp.

Ngưng tụ, bay hơi, giọt nước, hơi nước, các đám mây

Lời giải:

– Nước ở sông, hồ, suối, biển thường xuyên bay hơi vào không khí.

– Hơi nước bay lên cao, gặp lạnh ngưng tụ thành những hạt nước rất nhỏ, tạo nên các đám mây.

– Các giọt nước có trong các đám mây rơi xuống đất tạo thành mưa.

Bài 3. (trang 34 VBT Khoa Học 4): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên là:

Lời giải:

a) Hiện tượng nước bay hơi thành hơi nước.

b) Từ hơi nước ngưng tụ thành nước.

c) Hiện tượng nước bay hơi thành hơi nước, rồi từ hơi nước ngưng tụ thành nước xảy ra lặp đi lặp lại.

Lời giải:

Chọn c

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button