Giáo Dục

Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 27: Một số cách làm sạch nước


Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 27

Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 27: Một số cách làm sạch nước có đáp án chi tiết cho từng bài tập trang 40, 41 VBT Khoa học 4 tập 1 giúp các em học sinh nắm được các kiến thức khoa học lớp 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 27: Một số cách làm sạch nước

Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 26: Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm

Hướng dẫn giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 27

Bài 1. (trang 40 VBT Khoa Học 4):

Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp.

Lời giải:

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 27

Bài 2. (trang 40 VBT Khoa Học 4): Viết tác dụng của quy trình sản xuất của nước sạch của nhà máy vào bảng sau:

Lời giải:

Các giai đoạn của dây chuyền sản xuất nước sạch

Tác dụng

1. Trạm bơm nước đợt một.

Bơm nước từ giếng lên

2. Dàn khử sắt và bể lắng

Khử kim loại có trong nước giếng

3. Bể lọc

Chứa nước đã được lọc

4. Sát trùng

Loại bỏ đa số vi khuẩn

5. Bể chứa

Chứa nước đã sát trùng

6. Trạm bơm đợt hai

Bơm nước sang các hộ gia đình

Bài 3. (trang 41 VBT Khoa Học 4): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Sản xuất nước máy đúng quy trình sẽ:

Lời giải:

a) Chỉ khử được chất sắt có trong nước.

b) Chỉ loại bỏ được các chất không tan trong nước.

c) Chỉ diệt được một số vi khuẩn có hại trong nước.

d) Chỉ khử được chất sắt, diệt được một số vi khuẩn có hại và loại bỏ được các chất không tan trong nước.

Chọn d

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button