Giáo Dục

Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 31: Không khí có những tính chất gì?


Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 31

Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 31: Không khí có những tính chất gì? có đáp án chi tiết cho từng bài tập trang 46 VBT Khoa học 4 tập 1 giúp các em học sinh nắm được các kiến thức khoa học lớp 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 31: Không khí có những tính chất gì?

Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 30: Làm thế nào để biết có không khí?

Hướng dẫn giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 31

Bài 1. (trang 46 VBT Khoa Học 4): Quan sát những quả bóng bay trong hình 1c trang 64 SGK, bạn có nhận xét gì về hình dạng của không khí?

Lời giải:

– Không khí có hình dạng phụ thuộc vào vật chứa chúng.

Bài 2. (trang 46 VBT Khoa Học 4): Quan sát hình 2 trang 65 SGK, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Lời giải:

2.1 Khi dùng tay ấn thân bơm vào sâu trong vỏ bơm tiêm (hình 2b), hiện tượng gì sẽ xảy ra?

a) Không khí trong vỏ bơm tiêm giãn ra.

b) Không khí trong vỏ bơm tiêm bị nén lại.

c) Không khí trong vỏ bơm tiêm không bị tác động.

2.2. Khi buông tay ra (hình 2c), hiện tượng gì sẽ xảy ra?

a) Không khí trong vỏ bơm tiêm giãn ra.

b) Không khí trong vỏ bơm tiêm bị nén lại.

c) Không khí trong vỏ bơm tiêm không bị tác động.

Lời giải:

2.1. b

2.2. a

Bài 3. (trang 46 VBT Khoa Học 4): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Tính chất nào dưới đây chỉ không khí có mà nước không có?

a) Không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định.

b) Có thể bị nén lại và có thể giãn ra.

c) Không nhìn thấy

d) Chiếm chỗ trong không gian.

Lời giải:

Chọn b

Bài 4. (trang 46 VBT Khoa Học 4): Quan sát hình 3, 4 trang 65 SGK. Hãy điền vào chỗ … trong các câu sau cho phù hợp.

Lời giải:

a) Muốn làm không khí bị nén lại, ta phải kéo đầu bơm lên

b) Muốn làm không khí giãn ra, ta phải nhấn đầu bơm xuống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button