Giáo Dục

Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 35: Không khí cần cho sự cháy


Giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 35

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 35: Không khí cần cho sự cháy có đáp án chi tiết cho từng bài tập trang 49, 50 VBT Khoa học 4 tập 1 giúp các em học sinh nắm được các kiến thức khoa học lớp 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 35

Bài 1. (trang 49 VBT Khoa Học 4): Làm thí nghiệm như hình 1, 2 trang 70 SGK và hoàn thành bảng sau:

Bạn đang xem: Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 35: Không khí cần cho sự cháy

Lời giải:

Bài 2. (trang 50 VBT Khoa Học 4): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Trước khi làm thí nghiệm hãy dự đoán kết quả.

2.1 Ngọn nến trong hình 3 trang 70 SGK còn cháy được bao lâu?

a) Tắt ngay.

b) Một lát sau thì tắt.

c) Một lúc lâu sau thì tắt.

2.2 Tại sao ngọn nến trong hình 4 trang 71 SGK không bị tắt?

a) Vì khí ni-tơ có trong lọ duy trì sự cháy

b) Vì khí các-bô-níc có trong lọ duy trì sự cháy

c) Không khí ở ngoài tràn vào tiếp tục cung cấp ô-xi để duy trì sự cháy

Lời giải:

2.1 Ngọn nến trong hình 3 trang 70 SGK còn cháy được bao lâu?

b) Một lát sau thì tắt.

2.2 Tại sao ngọn nến trong hình 4 trang 71 SGK không bị tắt?

c) Không khí ở ngoài tràn vào tiếp tục cung cấp ô-xi để duy trì sự cháy

Bài 3. (trang 50 VBT Khoa Học 4): Chọn các từ có trong khung để diền vào chỗ … của các câu sau cho phù hợp. (Lưu ý một từ có thể sử dụng nhiều lần)

Ni-tơ, sự cháy, quá nhanh, không khí

Lời giải:

a) Ô-xi trong không khí cần cho sự cháy

b) Càng có nhiều không khí thì càng có nhiều ô-xi và sự cháy diễn ra lâu hơn

c) Ni-tơ trong không khí không duy trì sự cháy nhưng nó giữ cho sự cháy không diễn ra quá nhanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button